Dostupni linkovi

Sarajevo: Preminuo akademik Midhat Uščuplić


Akademija nauka i umjetnosti (ANU) Bosne i Hercegovine saopćila je danas da je 12. augusta u Sarajevu preminuo istaknuti naučni radnik i redovni član ANUBiH, akademik Midhat Usčuplić.

Midhat Usčuplić je rođen 1933. godine u Tuzli. Diplomirao je na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1958. godine.

Predavao je predmete fitopatologija, integralna zaštita šuma i specijalni proizvodi šuma (gljive). Rukovodio je postdiplomskim studijem iz zaštite šuma. Bio je gostujući profesor na Tehničkom univerzitetu u Cirihu i na Univerzitetu Lerida (Španija).

Objavio je više od 150 naučnih i stručnih radova iz oblasti zaštite šuma, te mnoge naučno-popularne članke iz oblasti šumarstva i zaštite okoliša. Autor je ili kooautor nekoliko univerzitetskih udžbenika i priručnika.

U dva mandata biran je za dekana Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobitnik je brojnih priznanja. Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 2002, a za redovnog 2008. godine.
XS
SM
MD
LG