Dostupni linkovi

BIH i MMF postigli dogovor, prva tranša na čekanju


Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić
Nakon sedmodnevnih razgovora predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda sa predstavnicima Vijeća ministara BiH i entitetskim vladama postignut je dogovor kojim je okončan prvi pregled po stand by aranžmanu sa MMF-om.

Sada je na redu ispunjavanje preuzetih obaveza a druga tranša u iznosu od 95 miliona eura očekuje se početkom naredne godine, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić.

"To je usvajanje bužeta na svim nivoima vlasti sa pratećom legislativom - entitetski nivo zakona koji i Federacija mora da usvoji, i socijalna davanja, usvajanje okvirnog zakona o pripremi na prelazak sa sistema beneficija baziranih na pravima na sistem baziran na potrebama i načinima na koji se to može postići kako bi se obuzdala javna protrošnja na projektovanom nivou,“ rekao je Špirić.

Šef Misije Međunarodnog monetranog fonda Costas Chistou ističe da dobijanje druge tranše iz stand-by aranžmana isključivo ovisi i radu domaćih političara.

"Čim se ispune ove prethodne mjere, koje organi vlasti u BiH trebaju sprovesti, mi se možemo uputiti prema Izvršnom odboru MMF-a. Ukoliko bi organi vlasti bili u stanju to završiti do kraja godine, onda bi Odbor već sredinom januara razmatrao nalaze prvog pregleda. Zaista je ovo sada na organima vlasti u BiH,“ rekao je Christou.

Christou ističe da su troškovi administracije i socijalnih davanja u BiH jako visoki i dodaje kako je neophodno da socijalna davanja budu zasnovana na održivoj osnovi.

"Što se tiče socijalnih davanja, naš cilj nije da smanjimo socijalna davanja siromašnima. Naš cilj je da ta davanja budu upućena onima kojima je to potrebno. Isto važi i za penzije,“ rekao je Christou.

On je naglasio da MMF nije zadovoljan fiskalnom politkom u BiH, te da će se u narednom periodu krenuti sa paketom strukturalnih fiskalnih reformi, koje bi trebale biti završene prije konačne odluke Izvršnog odbora MMF-a.

"Bili u mogućnosti da se dogovorimo o korektivnim mjerama koje treba provesti da se fiskalna politika vrati na pravi kurs," rekao je on, dodajući da je Misija MMF-a ovim pregledom osigurala da se veoma jak paket fiskalnih strukturalnih reformi pokrene prije nego što se izađe pred Izvršni odbor MMF-a.

Na pregovorima koje je Špirić opisao kao duge i naporne izvršena je detaljna procjena makroekonomske situacije i ispunjavanja preuzetih obaveza po Pismu namjere. Izvršena je i procjena relevantnih pokazatelja do kraja 2009. i analizirane su korektivne mjere.

Špirić je rekao da se neznatno odstupilo od planiranog deficita zbog objektivnih okolnosti, dok su institucije vlasti BiH ispunile sve obaveze iz Pisma namjere.

"Nalazi ovog pregleda nedvosmisleno upućuju na zaključak da je naš finansijski sistem sačuvao stabilnost, a za to definitivno dugujemo zahvalnost aranžmanu s MMF-om," naglasio je Špirić.

Pogledajte komentare (2)

Ovaj forum je zaključen
XS
SM
MD
LG