Dostupni linkovi

EP: Bugarska i Rumunija idu u ŠengenU Evropskom parlamentu je dato "zeleno svetlo" za ulazak Bugarske i Rumunije u "šengensku zonu" bez granica unutar Evropske unije, a konačnu odluku i datum ulaska će krajem godine dati Savet ministara EU.

Odbor EP za građanske slobode je zaključio da su ove dve članice evropske dvadesetsedmorice ispunile sve nužne uslove za uključivanje u prostor bez graniccne i carinske kontrole EU. Evropski parlament, međutim, mora biti izveštavan o "sprovođenju dodatnih mera na području Bugarska-Turska-Grčka u vezi s mogućim prilivom imigranata", saopštio je Odbor EP za građanske slobode.

EP bi trebalo da u junu u plenumu potvrdi zaključak tog svog odbora, tako da Savet ministara EU usvoji konačnu odluku o uključivanju Bugarske i Rumunije u "šengensku zonu". Ključni uslov za to je da te zemlje zajamče bezbednost spoljnih granica EU.

Da bi Savet ministara EU odlučio da ukine unutrašnje granice za te dve zemlje potrebno je da ustanovi da je uspostavljena potpuna kontrola bugarskih i rumunskih spoljnih granica na kopnu, moru i vazduhu, bezbednost izdavanja viza, policijska saradnja i uključenost i korišćenje Šengenskog informacionog sistema i zaštite podataka.

Odbor EP za građanske slobode je utvrdio da su Bugarska i Rumunija ostvarile bitan napredak, iako je zaključeno da moraju otkloniti joss neke prepreke koje ne predstavljaju koccnicu za ugradjivanje u šengenski prostor.

U raspravi u ovom odboru EP je upozoreno i na činjenicu da problem ilegalne imigracije na potezu Bugarska-Turska-Grčka čini tu zonu jednim od najosetljivijih spoljnih graničnih područja Evropske unije.
XS
SM
MD
LG