Dostupni linkovi

Srbija vraća još deo umetničkih dela Hrvatskoj


Nakon godinu dana zastoja u radu Mešovite komisije Srbije i Hrvatske za povraćaj dobara, na sastanku u Novom Sadu dogovoreno da u Hrvatsku bude vraćen još jedan deo umetničkih dela, koja su tokom ratnih devedesetih prebačena u Srbiju.

U organizaciji kriznog štaba Ministarstva kulture Srbije, tokom ratnih dejstava u Hrvatskoj - u periodu od novembra ’91. do kraja ’93. - sa područja Vukovara i okoline preneseno je u Novi Sad više od 30.000 hiljada inventarskih jedinica kulturno-istorijskog i arheološkog materijala.

Zahvaljujući aktivnostima Mešovite komisije za povraćaj dobara, koju su dve zemlje formirale 2001. godine, najveći deo kulturnog blaga vraćen je u svoje matične prostore, a proteklog dana ova akcija upotpunjena je povraćajem još jednog dela. Kako je precizirala pomoćnica ministra kulture Republike Hrvatske Branka Šulc:

"Izvanredno restauriranih radova, 33 ikone iz kapele Svetog Arhiđakona eparhije u Dalju i dve ikone i slika Stevana Aleksića koje su takođe sjajno restaurirane u vukovarskoj obitelji Paunović."

Upravo u danima kada politički zvaničnici govore o pogoršanju odnosa dve zemlje, izazvanog priznanjem kosovske nezavisnosti, tužbom pred Međunarodnim sudom pravde i, konačno, oštrom retorikom sa obe strane, predstavnici kulture su još jednom pokazali da mnogo jednostavnije i efikasnije pronalaze jezik sporazumevanja. Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić to potkrepljuje tvrdnjom da kulturna saradnja Srbije i Hrvatske ide uzlaznom linijom i da vraćanje kulturnih dobara u Hrvatsku ide dobrim kontinuitetom:

"Ministarstvo kulture Republike Srbije smatra da je ovaj proces izuzetno važan, jer je to dobar signal i jer omogućava osposobljavanje i stvaranje dobre osnove za povratak našeg naroda u Hrvatsku - to je dobra osnova za budući život i kulturnu saradnju."

Posao Komisije, koja je posle jednogodišnjeg zastoja u radu inovirana, po ministru Bradiću je veoma važan i pred njom je da, pre svega, uspostavi dinamiku povraćaja kulturnih dobara:

"Upravo smo imali prilike da se uverimo da je posao restauracije i konzervacije sjajno obavljen. Treba da se dogovorimo oko nekih novih projekata koje bi trebalo uraditi u narednom periodu, ali i oko sledećeg sastanka koji bi trebalo da se održi za nekoliko meseci, a na kojem bi trebalo da utvrdimo buduću dinamiku rada i saradnje u ovoj veoma važnoj oblasti."

Koji su budući planovi Mešovite komisije za povraćaj dobara? Direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa:

"Moram da istaknem da je Ministarstvo kulture Republike Srbije obezbedilo sredstva za kompletnu reviziju fonda riznice patrijaršije u Sremskim Karlovcima. Tamo se nalazi oko 250 ikona čiju reviziju bi trebalo da uradimo u naredna tri meseca, da procenimo stepen oštećenja, uradimo predlog konzervatorsko-restauratorskih radova i procenu vrednosti i vremena koje je potrebno za to kako bismo ih vratili."

Ekipa konzervatora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture upravo je završila konzervatorske radove na ikonostasu u manastiru Krka. Zoran Vapa kaže da je ove radove finansiralo Izvršno veće Vojvodine:

"U planu za 2009. godinu imamo nastavak radova na dalmatinskoj eparhiji, dakle, radove na ikonostasu i sabornoj crkvi u Šibeniku. Pored toga, razgovara se i tome da se nastave radovi na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve u Boboti, kao i o izradi novih bočnih dveri za ikonostas zimske kapele patrijaršijskog dvora u Dalju."

Naglasivši da su u pitanju rezlultati kontinuiranog rada Komisije, pomoćnica ministra kulture Hrvatske Branka Šulc, ipak, je imala potrebu da pokaže sa kakvim utiscima napušta Novi Sad:

"Ovom prilikom bih htela da se zahvalim gospodinu ministru kulture Republike Srbije i direktoru Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novom Sadu na izvanrednoj efikasnosti u organizaciji, kako sastanka tako i mogućnosti da restaurirane radove vratimo na njihova mesta kako bismo tim delima omogućili njihovu pravu funkciju koju su imala od njihovog nastanka."

XS
SM
MD
LG