Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Srbija potpisala Sporazum sa EU


Beograd, studenti su protestima u februaru 2008. tražili od srpskih vlasti priključivanje Srbije Evropskoj uniji

Srpski i zvaničnici Evropske unije su u utorak u Luksemburgu potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i EU. Time je Srbija, posle dve i po godine, učinila prvi institucionalni korak ka kandidaturi i punopravnom članstvu u EU.

Pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Srbija je, u okviru državne zajednice sa Crnom Gorom, počela još 10. oktobra 2005, ali su 3. maja 2006. pregovori suspendovani zbog nedovoljne saradnje sa Haškim tribunalom. Beograd je nastavio pregovore sa Briselom 13. juna 2007, a Sporazum je parafiran 7. novembra iste godine.
Od pet zemalja zapadnog Balkana obuhvaćenih istim procesom na putu do Brisela najdalje je stigla Hrvatska koja pregovora o punopravnom
članstvu, dok je BiH jedina zemlja regiona koja još nije potpisala Sporazum.
Proces stabilizacije i pridruživanja, kao strategiju prema zapadnom Balkanu, EU je usvojila još 1999, u želji da učvrsti mir, podstakne
stabilnost i demokratiju i ponudi evropsku perspektivu svakoj od zemalja regiona.
Reč je o posebnoj vrsti regionalnog pristupa kojim je tada pet država Zapadnog Balkana - Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija i SCG -
dobilo priliku da ka EU krenu svaka za sebe prilagođenim putem, uz obavezu jačanja regionalne saradnje i podršku kroz program CARDS.
Od 2007. pretpristupna pomoć, kako zemljama kandidatima za članstvo, tako i potencijalnim kandidatima, kanališe se kroz jedinstveni
Instrument pretpristupne pomoći (IPA) kojim je pokriveno razdoblje do 2013. godine.
Pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju prve su počele i završile Makedonija i Hrvatska. Makedonija je sporazum potpisala u aprilu 2001, a u decembru 2005. potvrđena joj je kandidatura za članstvo. Hrvatska je Sporazum potpisala u oktobru 2001, u leto 2004. potvrđena
joj je kandidatura za članstvo, a u oktobru 2005, posle odlaganja od šest meseci zbog nedovoljne saradnje sa Haškim tribunalom, počela
je i pristupne pregovore što je poslednja faza na putu do punopravnog članstva u EU.

Albanija je pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju počela u januaru 2003, sporazum je parafiran u februaru 2006, a potpisan 12. juna iste godine.

Srbija i Crna Gora pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU počele su zajedno, kao državna zajednica SCG, 10. oktobra 2005, ali su oni suspendovani 3. maja 2006, zbog nedovoljne saradnje sa Haškim tribunalom. Pregovori sa Crnom Gorom su nastavljeni nakon proglašenja samostalnosti, 26. septembra 2006, a sporazum je potpisan u martu 2007.

U proces stabilizacije i pridruživanja EU poslednja je krenula BiH, 25. novembra 2005. Usvajanjem Zakona o reformi policije, 16. aprila
ove godine, BiH je otklonila poslednju prepreku za potpisivanje sporazuma, koje se očekuje tokom maja.

Država potpisnica Sporazumom dobija podršku i pomoć EU, ali on stupa na snagu tek pošto ga ratifikuje svaka od zemalja članica EU. Naredna faza u približavanju EU podrazumeva podnošenje kandidature za članstvo, a ona se obično podnosi u toku sprovođenja Sporazuma o
stabilizaciji i pridruživanju.

Vaše mišljenje

Prikaži komentare

XS
SM
MD
LG