Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Politička situacija se prenosi i na Specijalni sud


Sudnica Specijalnog suda u Beogradu

U srpskom društvu poslednjih godina primetne su pozitivne promene u oblasti ljudskih prava, ali je primetno i jačanje ksenofobije. Posebno se to manifestovalo pojačanim napetostima oko rešavanja statusa Kosova.

U nekim oblastima ljudskih prava srpsko društvo se menja na bolje, ali istovremeno jača ksenofobija. Ovo je zaključak koji proizilazi iz izveštaja o stanju ljudskih prava u 2006. godini. Direktor beogradskog Centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević:

"Možete steći opšti utisak da se u nekim oblastima naše društvo menja na bolje, da su neka ljudska prava bolje zaštićena, da su građani nešto sigurniji u ostvarivanju svojih prava, da dobijaju čak i instance van ove države u oblasti ljudskih prava, kao što je Evropski sud za ljudska prava, i da naši organi traže načine da primene i te odluke. U tom pogledu ima ideoloških, tehničkih i raznih drugih teškoća u oblasti ideologije i shvatanja sveta i sve jače ksenofobije u našoj zemlji."

Zbog pojačanih napetosti oko Kosova, po mišljenju stručnjaka, stanje ljudskih prava i prava koja proizilaze iz zaštite žrtava sve više su ugrožena. Portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić upozorio je da se sadašnja politička situacija prenosi i u Specijalni sud:
"Ako uzmemo kosovske predmete koji bi trebali da se rade, da li mislite da će ljudi od krvi i mesa, pre svega policajci, sada istraživati zločine na Kosovu nekih svojih eventualnih kolega. Mislim da je to sada zaista malo verovatno, potpuno sam otvoren."

Direktor Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević izrazio je bojazan da će suđenja za ratne zločine - nakon što je stvorena energija da se krene napred i nakon što su savladani otpori da se počne suditi - opet ući u teškoće, jer je lažni patriotizam, kad zavlada, alibi za mnoge stvari. Osvrćući se na izjavu portparola Tužilaštva za ratne zločine, pomoćnik ministra pravde Snežana Malović je rekla da ovo pitanje nije u nadležnosti Ministarstva pravde:
"Sve ono što je u nadležnosti Ministarstva pravde će se, naravno, obavljati. Postoji specijalizovana jedinica MUP-a, nakon određene inicijative, od strane suda ili tužilaštva, dužni su da preduzmu korake u zaštiti svedoka kako bi mogli da iznesu svoje iskaze pred sudom."

Ivan Protić iz Beogradskog centra za ljudska prava rekao je da se u 2007. godini stanje u oblasti slobode izražavanja pogoršalo, na šta su uticala nerasvetljena ubistva novinara i napadi na novinare:
"Opsednutost, da tako kažem, najvećeg dela javnosti i medija problemom Kosova i Metohije i relativno blagonaklon stav, što nije novina, vlasti prema kršenju ljudskih prava učinili su da se to pogoršanje ne vidi dovoljno. Ono što je bitno, za slobodu izražavanja, je da je takođe i na tom području situacija u 2007. godini gora nego što je bila prošle godine, da se taj trend pogoršanja nastavlja od 2004. godine, konstantno."

Prema istraživanjima nasilje u porodici jedan od gorućih problema, kaže istraživač beogradskog Centra za ljudska prava Bojan Đurić, ali i primećuje:
"Naš generalni zaključak i utisak, koji smo stekli, je da na žalost u našem društvu još uvek ne postoji pozitivna klima za ozbiljno sukobljavanje, suočavanje ili borbu protiv organizovanog kriminala, ratnih zločina, diskriminacije itd."
XS
SM
MD
LG