Utorak, 24. maj/svibanj 2016, 09:55 CET

  Intervju

  Kandić: Kod nas generali ne odgovaraju

  Nataša Kandić
  Nataša Kandić
  Dosije Fonda za humanitarno pravo koji ukazuje na to da novopostavljeni načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković nije sprečavao ratne zločine na Kosovu uzdrmao je ove nedelje srpski establišment. U međuvremenu su navode fonda demantovali iz vrha Ministarstva odbrane i Tužilaštva za ratne zločine.

  U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda, najpre reaguje na navode ministra odbrane Dragana Šutanovca koji je njen dokument nazvao lažnim i mestimično mostruoznim.

  Kandić: Mislim da je to bilo brzopleto i veoma nepromišljeno od strane ministra Šutanovca. Ni za jedno naše saopštenje, nijedan izveštaj, nikada niko nije rekao, ni u Miloševićevo vreme, da je lažni dokument, tako da prvi put za ovih dvadeset godina čujem da neko za izveštaj Fonda za humanitarno pravo kaže da je lažan. Šutanovčeva reakcija je dezorijentisana zato što iza svakog navoda mi dajemo izvor podatka; i zato što navodimo samo ono što je utvrđeno i rečeno pred sudskim organima ili što svedoci kažu - oni kojima smo mi dali poverenje ili oni koji su svedočili pred Haškim tribunalom.

  Nema, dakle, nijedne naše konstatacije, osim što uz taj dosije, ide naše saopštenje koje jednim vrlo pristojnim jezikom kaže da novopostavljeni načelnik Generalštaba nema čistu prošlost. Pa, da li se bilo kome može činiti da je to ličnost besprekorne prošlosti ako se njegove jedinice nalaze na području, u selima, na lokacijama
  Da li je taj koji vodi te jedinice, koji je bio komandant, trebalo da spreči te zločine?
  u delu Kosova gde su počinjeni strašni zločini? Da li je onda sve u redu? Da li je taj koji vodi te jedinice, koji je bio komandant, trebalo da spreči te zločine? Posebno, ako su se oni ponavljali, da li je trebalo protiv nekoga da pokrene ne samo disciplinski već krivični postupak? Da li je, konačno, posle oktobra 2000. godine morao izaći u javnost i reći šta se u njegovo vreme u njegovoj zoni odgovornosti na Kosovu događalo, kakvi su zločini počinjeni i koliko je civila ubijeno?

  I na kraju, kada ministar Šutanovac onako podsmešljivo kaže: „Pa nećemo valjda mi generala Dikovića optuživati za krađu stoke?” Pa molim vas, naša vojska i policija se proslavila na Kosovu najpre najbrutalnijim zločinima, a onda i bezobzirnom pljačkom, i to pljačkom u kojoj su svi učestvovali. Odvlačilo se kamionskim konvojima. Prema tome, nema u tome ničeg podsmešljivog zato što je to bila jedna od osnovnih karakteristika rata u svim područjima bivše Jugoslavije, koja je na Kosovu je poprimila bezobzirne razmere.

  RSE: Kako reagujete na Šutanovčevu tvrdnju da se laičkim uvidom u Dikovićev dosje može utvrditi da on nije bio na pozicijama i lokacijama za koje ga Fond za humanitarno pravo optužuje?

  Kandić: To je brzopleta reakcija. Nasuprot svemu tome što on kaže i kako demantuje, postoje reči samog Dikovića, svedoka odbrane, koji u saslušanju pred Haškim tribunalom govori kada njegova brigada 1999. dolazi u Drenicu, kada biva u potpunosti popunjena, ko čini brigadu, koja je njena zona odgovornosti – nabraja čak i sela. Prema tome, tu nije ništa sporno. Ne znam da li ministar Šutanovac misli da u Srbiji treba da se osnuju organi koji će posebno da proveravaju i sudski utvrđene činjenice.

  Kada je reč o 37. motorizovanoj brigadi, mi smo veoma pažljivo pratili njeno kretanje na osnovu brojnih svedoka koji su o tome govorili, pre svega u
  Ljubiša Diković
  Ljubiša Diković
  Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. A i svedočenje samog Dikovića, kao svedoka odbrane u Haškom tribunalu, prilično je jasno. Iako u početku tvrdi da je njegova brigada bila u reonu Izbice, nakon predočavanja pojedinačnih dokaza, on priznaje da su njegove jedinice ušle u selo Izbicu. Takođe govori o tome da su imale kontakta sa civilima i da su tada prekidali dejstva i izvodili civile. Kako ispitivanje teče, u jednom trenutku na pitanja Tužilaštva svedok Diković vrlo nervozno postavlja pitanje tužiocu: „Da li vi mene optužujete za ratne zločine?”

  Na osnovu činjenica koje je utvrdio Haški tribunal u presudi Milutinoviću, Šainoviću i drugima, kao i na osnovu izjava svedoka i dokumenata dostupnih u haškoj bazi podataka, mi smo pokušali samo da pozovemo na preko potrebno ozbiljno razmatranje postupaka koji se ovde preuzimaju, a koji mogu zbilja da nanesu velike štete Srbiji. Nama je stalo do toga da svima, svakom građaninu, a ne samo političaru, bude važno da počne taj proces vraćanja poverenja u institucije. Vojska je vrlo važna institucija i od izuzetnog je značaja da je vode oni koji nemaju veze sa povredama međunarodnog humanitarnog prava; koji se nisu nalazili na mestu gde su činjeni zločini; za koje nema nikakvih indicija ni dokaza da se mogu povezati sa počinjenim zločinima, čak ni u tom smislu da su bili na komandnim pozicijama a da nisu ništa preduzeli ni da spreče, ni da povedu postupke protiv onih koji su učestvovali u ratnim zločinima.

  RSE: Možete li nam opisati te najveće zločine koji su počinjeni u zoni Dikovićeve odgovornosti u području Drenice?

  Kandić: Strašan je zločin u Izbici. Preme evidenciji Haškog tribunala više od 100, a prema našoj, najmanje 119 ljudi je ubijeno.. Tu su među posmrtnim ostacima nađena samo dva tela za koja se može reći da su u uniformama Oslobodilačke vojske Kosova, iako to nije dokaz da su stvarno i bili pripadnici OVK jer tada na tom mestu, na livadama sela Izbice, nije bilo nikakvih borbi; bilo je samo odvajanja muškaraca iz ogromne kolone okupljenih ljudi, podele u grupe i ubijanja.

  RSE: Šta se događalo u blizini Glogovca?

  Kandić: Postoji podatak da je u blizini Glogovca, u tim takozvanim iskopinama, jamama, izvršeno najbrutalnije streljanje seljaka, koji su dovođeni u grupama i streljani. Onda taj Ćirez, ta džamija koja se pominje kao mesto gde su neki očevi poslednji put videli svoje maloletne sinove - nestalo je 25 maloletnika čija tela još uvek nisu nađena. Zatim izvođenje i silovanje albanskih žena. Mi u tom izveštaju ne navodimo imena preživelih žena o kojima imamo podatke da su bile silovane, navodimo imena i identitet samo onih koje su posle silovanja i teškog seksualnog zlostavljanja ubijene.

  RSE: Tu je, dakle, delovala 37. motorizovana brigada kojom je komandovao Ljubiša Diković? On nije sprečio te zločine, a kažete uz to, da je i sam učestvovao u bezobzirnoj pljački albanske imovine.

  Kandić: To se smatralo dopuštenim ratnim plenom. Mi smo godinama primali podatke o tome da se automobili i kamioni nalaze u posedu oficira, bilo vojske, bilo policije. Nikada niko posle 2000. godine nije ozbiljno pokrenuo to pitanje. Što se Dikovića tiče, i njegovo ime se vezuje za tu otimačinu imovine, ima svedočenja da je ona prelazila i u njegove, kao i u ruke Pavkovića i drugih koji su posle rata
  Što se Dikovića tiče, i njegovo ime se vezuje za tu otimačinu imovine, ima svedočenja da je ona prelazila i u njegove, kao i u ruke Pavkovića i drugih koji su posle rata unapredjeni u generale.
  unapredjeni u generale. Bila je normalna praksa da komandanti dele taj ratni plen, a vojnicima je je bilo dopušteno da otmu i nose šta god hoće. Otvoreni su, doduše, posle rata neki minorni postupci za pljačku albanske imovine, pa su neki pripadnici policije i rezervisti bili optuženi za oružje koje su preneli sa Kosova. Međutim, ti procesi su preduzimani protiv onih rezervista i pripadnika policije koji su, pod teretom onoga što su videli, nameravali, a neki i počeli, da progovore o počinjenim ratnim zločinima. Oni su, dakle, platili cenu, ali sijasetu onih koji su učestvovali u pljačkanju i odnošenju albanske imovine - njima se nikada ništa nije dogodilo i to je činjenica koja je opštepoznata. A toliko ih je u tome učestvovalo da niko od onih koji su bili na višem rangu zapovedne  dgovornosti nema hrabrosti da to pokrene.

  Da se vratim na Dikovića. Mi smo, oslanjajući se na podatke zaštićenih svedoka, objavili podatak da su u njegove ruke tada na Kosovu prešli i neki mercedes i landrover.. Međutim, taj podatak već sutra ne može da bude nedokaziv prosto zato što je lako ukloniti tragove, naročito kada oni mogu postati povod za preispitivanje.

  RSE: Postavlja se pitanje zašto se Haški tribunal nije bavio i nije procesirao Dikovića? Na tome i Tužilaštvo zasniva tvrdnju da je Diković nevin. Pretpostavljam da ćete reći da je odgovor da su oni procesirali najviši državni i policijsko-vojni komandni lanac, ali zašto se u Srbiji tužilaštvo nije bavilo Dikovićem? Ono je imalo istu bazu podataka Haškog tribunala, javne dokumente dostupne svima, a mogli su i od vas tražiti iskaze koje su vama svedoci davali. Je li tako?

  Kandić: Tako je. Haški tribunal je u predmetu „Tužilac protiv Miloševića“, u predmetu „Tužilac protiv Šainovića, Milutinovića i ostalih“, čak i u predmetu protiv Vlastimira Đorđevića, pozivao bezbroj generala da svedoče. Sve su to bili svedoci odbrane optuženih. Toliko je činjenica utvrđeno za svaku instituciju koja je time htela da se bavi - naravno, pre svega mislim na Tužilaštvo. Međutim, reč je o generalima, a pokrenuti danas postupak protiv generala, protiv onih koji godinama zauzimaju visoke pozicije, bilo u državnim institucijama, bilo u političkim partijama - to se ovde ne događa.

  Mi smo, primera radi, podneli krivičnu prijavu protiv generala Božidara Delića. Povodom te krivične prijave, iako je veoma dokumentovana, iako sadrži čak i utvrđene činjenice u suđenjima pred Haškim tribunalom, među kojima imamo, recimo i vojnika, pripadnika 549. motorizovane brigade, koji je svedočio o tome šta su pripadnici jedinice te brigade počinili u selu Trnje, pri čemu je to opštepoznato svedočenje -  nikada se ništa nije preduzelo. Ne, kod nas generali ne odgovaraju. To se može potvrditi i u predmetu „37. odred“, kada smo podneli krivičnu prijavu protiv Radoslava Mitrovića. Istraga je započeta, ali on i još nekoliko pripadnika 37. odreda Posebnih jedinica policije pušteni iz pritvora i od tada se nikada ništa nije dogodilo, prosto je odumrlo.

  Stanje koje izaziva strah

  RSE: Vi drugim rečima kažete da mi nemamo samostalno tužilaštvo?

  Kandić: Mi nemamo reformisne državne institucije. U jednom trenutku je, doduše, reforma započeta. Otvoreni su neki slučajevi koji su tada, 2004. godine, stvarno prekinuli praksu nekažnjavanja. Međutim danas, sa svim onim što se događalo 2010. i 2011. godine, kao što su slučajevi Ejupa Ganića, Jovana Divjaka, blamaža pred Britanskim sudom u vezi sa zahtevom za ekstradiciju Ganića, kao da je otvorila jedan prostor koji sada nikako da se ispuni sadržajem kojim bi se pokazalo da Srbija ide u pravcu uspostavljanja vladavine prava. Kao da je na delu korak nazad, kao da se odluka da se Ratko Mladić, konačno, preda Hagu, u institucijama označava za kraj njihovog rada na procesiranju ratnih zločinaca. Opipljivo je zapravo da je nastao prekid  i da nema energije da se pokrenu aktivnosti na procesiranju ratnih zločina.

  RSE; Hajde da to kažemo vrlo precizno, ukazujući na odgovornost konkretnih ljudi. Tadić postavlja Dikovića za načelnika Generalštaba Vojske Republike Srbije? S obzirom na uticaj izvršne vlasti na pravosuđe, ko sme da se usudi da preispituje načelnika?

  Kandić: Pa ja iskreno ne znam da li se to postavljanje vrši tako da postoje svi podaci koji su relevantni za sliku o njemu.

  RSE: Ali ako Tadić lično nema sve podatke o njemu, on ima načina da dođe do tih podataka.

  Kandić: Tako je. Ima vojne bezbednosne službe koje raspolažu tim podacima.

  RSE: Dakle, kako dogovarate na to pitanje. Tadić je postavio ovog čoveka za načelnika Generalštaba Vojske Srbije i naravno time je dao na neki način smernicu tužilaštvu da taj čovek ne sme da se dira. Kako to drugačije prevesti, nego tako?

  Kandić: Tačno je to što kažete. Da je tužilaštvo samostalno, ono bi i pre ovog dosijea preduzelo nešto da skrene pažnju o kome je reč. Ali tužilaštvo nema, da tako kažem, u opisu posla da ima jednu istražiteljsku službu koja dobro poznaje činjenice koje su utvrđene u predmetima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom. Sve to stiže naknadno i onda je pitanje kako se na sve to gleda i kako se tumači. Tužilaštvo, dakle, uprkos tome što bi trebalo, to ne radi, iako svi imaju specijalne pasvorde za korišćenje i one haške baze podataka koja nije javno dostupna.
  Jednom reči, ne postoji, osim vojno bezbednosnih agencija, koje raspolažu svim tim podacima, ni jedna druga državna institucija koja raspolaže neophodnim činjenicama i dokumentima i koja može odgovornima u izvršnoj vlasti da skrene pažnju na stvari na koje treba da im skrene pažnju.

  Dakle, došli smo takvo stanje koje sasvim opravdano izaziva strah. Mi, recimo, sada imamo krivični zakon koji ozbiljno ograničava slobodu izražavanja, koji zabranjuje da se iznose ocene o prvostepenim postupcima i presudama, imamo neke odredbe i Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom i parničnom postupku koji predstavljaju ozbiljno ugrožavanje slobode izražavanja.

  Kako je moguće da se to dogodilo u Srbiji posle promena, posle toliko snažne, bar deklarativne, spremnosti za uspostavljanje vladavine prava? I, pre svega, šta je to što se ovde događa? Da li su te grupe koje potiču još iz Miloševićevog vremena, koje su bile verni servisi tog režima, a koje su još uvek u institucijama, da li je moguće da su još uvek toliko jake? Da li je Socijalistička partija  Srbije, odakle je ministar Dačić - je li potpuno zaboravljeno kakva je to partija bila, kakva je njena prošlost? Da li se sada sve što kaže ministar Dačić neupitno prihvata i da li je to reforma i te partije i uopšte cele države nakon 2000. godine? Sastoji li se ta „reforma“ u tome da zaboravimo ono što je bilo i da zaboravimo šta znače standardi demokratske države? Da zatvorimo krug i da mera demokratije bude kako tekst, Nikolaidisov, moj, vaš, bilo čiji, čita ministar policije? Pa će takvo čitanje postati naredba: ovoga smeniti, onoga uhapsiti, ovo nećemo dozvoliti. A kad nema ovakvih policijskih simultanih prevodjenja, pravosuđe će uspostaviti meru slobode reči, ono će propisati šta može, a šta da se kaže o onome što ono čini. Toliki pravni haos  i takva politička dezorijentacija vladaju ovde, da mislim da su zatečene i zbunjene i Evropska unija i Evropska komisija.

  RSE: Za taj opis stanja je, pretpostavljam da ćete se složiti, ipak najodgovorniji stub ove koalicije, a to je Demokratska stranka, odnosno, većina njenih minsitara. U slučaju koji ste pomenuli, oni su pustili Dačića da vodi tu hajku, ali su njihovi članovi vlade promptno i bez dvoumljenja izglasali smenu Sretena Ugrčića.

  Kandić: Svi su ministri glasali za smenu. Međutim, moramo priznati da se jedan nije priklonio glasu svih ostalih i da je ostao usamljen. Ali, izdržao je do kraja da ostane pri onome što je rekao, da ne treba žuriti i da ne vidi u tome ono što su drugi videli. (Kandić misli na Predraga Markovića, ministra kulture, nauke i informacionog društva, koji je, međutim, nekoliko dana kasnije, promenio mišljenje izjavivši da je Vlada Srbije dobro postupila u slučaju smene Sretena Ugričića sa funkcije direktora Narodne biblioteke Srbije – prim. B.T.).

  Branka Trivić

  trivicb+yahoo.com

  Diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na Odseku za međunarodne odnose. Radila kao novinar i urednik u Informativnom i Kulturnom programu Radio-televizije Beograd od 1983. do 1992. Za RSE radi od decembra 1993. godine.

  Ovaj forum je zaključen
  Sortiranje komentara
  Komentari stranica of 2
      Naredni 
  Ime: sam Grad: D
  05.02.2012 00:50
  svaka cast za Gospodju Kandic ima habrosti , ali neznam kako njoj nije jedna stvar jasna,ona isto zivi i boravi na tlu srbie ,kako ona kaze Da taj general nije smeo da bude postavljen na tom mestu zato sto nije sprecio zlocine pocinjene prema albancima,pa gospodjo Kandic ,pa vi morate znati ,da kad bi on sprecio zlocine on nikad ne bi moga da bude kandidat za prvog coveka vojske Srbske pa budite razumljivi valjda se vidi kuda ide politika srbie proslo 10 godina od zadnjih ratnih operacija na tlu balkana ceo svet se digo da pomogne dase region pokrece ka boljitku razumevanju napretku povezivanju, to srbska intelegncija ne prihvata radi svojih prohteva o daljim prosirenjima stalnim pretnjama drugim narodima .Mislim daje to za psiho historijsko ili kako god hocete analiziranje ajd poz svima

  Ime: muriqi za petrovica Grad: regensburg
  02.02.2012 09:36
  gosp.petrovicu ,pitam se da li ste vi bili isto kao plackas na republiku kosova ,svaki ko ima muvu ispod kape proba da ga krije,. NATO je demokratska koja je sprecila veliki genocid iz srbije,koja je silovala ,plackala sve sto je albansko postoje svjedoci i argumente za to.

  Ime: simo Grad: zurich
  01.02.2012 06:34
  gledam upravo na you tube cedo jovanovic,i uzivam.

  Ime: zika Grad: bgd
  01.02.2012 03:40
  protiv gospodje kandic su jedino oni koji su pocinili zlocine,a ako su mladji onda su im zlocine pocinili-ocevi i dedovi-a ovaj sto spominje majke da im citiraju-ma jadan nebio popovi i ptrijah je koljace,pljackase,silovatelje itd,blagoslovili i slali van srbije i savetovali ih da to rade,ali tehnologija otisla i sve je snimljeno tako da vise nema-guslaj i to je tako.

  Ime: nnnm Grad: nn
  31.01.2012 16:21
  Citam ove grozne stvari koje su desavale i danas se nose posledice.Da li je i jedna majka rekla tim srpskm vonicima citirala 10 boziji zapovesti9a vidim da nije)majkina rec je sveta.Slave slave bozice ti isti koji krali ubijali.U u puno kuca ima oduzetih stvari.Kad nestane morala,nema ni vere u BOGA

  Ime: Vojvodjanin Grad: Novi Sad
  31.01.2012 14:28
  Boze dragi....sta su sve radile tkz srpske snage na Kosovu. U Bosni i Hercegovini je bilo slicno samo sto je tamo duze trajalo (skoro 4 godine).
  Srpske snage su licile na divlja tatarska plemana kojima je bilo dozvoljeno sve da rade - cak i ono sto bi se i zivotinje stidele. Iako je masa ljudi u tim zverstvima ucestvovala niko nema hrabrosti da o tome otvoreno govori. I onaj koji pokusa expresno ga nazovu izrodom i Srbomrzcem. Jedno-nacionalni i etnicki ociscen srpski entitet u BiH najbolje pokazuje kako se "stvarala Srbija" 1912 god. Gospodja Natasa Kandic je rekla samo deo istine. Kada bi se saznala citava istina ispalo bi da je danasnja Srbija (pogotovo Vojvodina) stvorena na lazi, prevari,
  otimacini i zlocinu. Zlocinu masovnih razmera. Najgore je sto to abnormalno i neprirodno stanje traje i dalje.

  Ime: Imer Grad: Gjilani
  31.01.2012 12:20
  Neko je ovde pomenuo humanitarni fond na Kosovu.Ja mogu da tvrdim da na Kosovu nisu pocinjena ubistva Srba,vec ubistva Albanaca od tih komandanata UCK.Konkretan primer uzimam izjavu,(javnu)od gospodina Nazima Blace koji je vec u pritvor.Taj i ta zloglasna organizacija zvana SHIK,je formirana od strane Srpske UDB.A sto se tice tog postovanog vojnika,koji je izneo ovde stvarne argumente,ja mogu da potkrepim,i da mu potvrdim,da je isto bilo.Samo uzmi kako Srpski vojnici uneli kravu na spratu kuce,zaklali je,i jeli su nesto,a ostalo smo je nasli u sobi koja smrdi i od smrada nismo mogli nekoliko dana da boravimo unutra.Plasili se deca,i ostali.Spavali smo van,a kuca i zapaljena mi je bila u selo,delimicno.Ne kao kuca u gradu sto mi je moj prvi komsija mi zapalio.Dakle,silovana je zena stara 56 godina,i spaljena je ziva.Trazite podatke u Gjilan,u sektor za odbranu ljiudskih prava.Sledece,vojnik u koloni trazi od coveka 20.000 DM.Kada video da ovaj starac ima samo 6000 DM.Taj Srpski vojnik oteo mu dete sa ruke,star 7 godina,zaklao mu ispred oci i nastavio je put,rekavsi mu starcu za unuka "EVO BAR ZNAS GDE TI JE UNUK SADA,A DA NISI IMAO OVO,NE BI MU ZNAO NIKADA GDE MU JE I GROB.Bilo je tu,od tih scena i povracanje i suze i svega .To rade samo Srpski vojnici,slavni.Ili,pod plastvom da smo UCK,likvidirali su nas kako su hteli,bez ikakvog pohoda.Pa sto je jos strasno,Mercedesa iz Pristine vozi nacelnik SUP-a u Leskovac.PLJACKALI SU NAM SVE,AMA BAS SVE,VOJSKA I POLICIJA.Od te vojske Srbija je OSRAMOCENA.

  Ime: martin Grad: za VITEX
  31.01.2012 09:40
  druze Vitex,da li se ti to pravis lud ili teras,srbski inat,kao i vecina MOJIJEH,srba na ovom forumu.kamo lepe srece da smo se sami pokajali i rascistili sa svima da nam Natasa Kandic nikasd nije ni bila potrebna,da nam ukazuje na nase greske.to smo morali mi sami bez icije pomoci,ali taj 6/ti oktobar namenjen za trpanje srbskih zatvora,kvaziherojima i ratnohuskacima nije doso.da je doso Srbija bi bila u EU,apomenuta gospodja bi se bavila nekim drugim stvarima,mozda bi drzala frizerski salon ili bi radila u kuci svoje kucne poslove,ne bi se batrgala sama protiv svih,da je pljuju i gori od nje zato sto se usudila,gle drskosti da kaze,NASE DVORISTE JE PRLJAVO,AJDE DA GA OCISTIMO.domacinski potez ali ne lici jednoj dami.ja sam ipak patrijalhalno vaspitan,ne pijem,ne pusim,ne batrgam se sa tudjim zenama i gledam svoj poso,kao sto je radio moj pokojni deda,koji nikad nije gledao u tudju avliju,vec je cistio svoju.radio copvek svoj poso i zavrsio svoj ovozemaljski zivot,kao gospodin.nikad duzan,nikad zao,nikad ljut,nikad prek,uvek smiren i uvek po dobru pominjan,kao i vecina,ljudi izmog sela.ova prica treba da ti je za nauk,da smo mi srbi ipak Hriscani,koji treba da se kaju za svoje grehe,a ne da se ponose onim cega se pametan covek stidi.PRVO OCISTI SVOJE DVORISTE OD LUPEZA,PA TEK ONDA GLEDAJ U HRVATSKO,BOSANSKO,CRNOGORSKO.u tvojoj kuci vlada haos i raspada ti se porodica a ti pricas kako komsiju vara zena,kakavapsurd.e to mi radimo upravo sada a ti prednjacis.imas boljsevicke stavove,divis se Putinu,Kinezima i jedva cekas da se udruze da uniste tu zloglasnu USA,a verovatno zivis na rubu propasti i gladi u tatinom stanu,zena ti ne govori sa majkom.........predpostavka,naravno a znas druze Vitex da pljujes po Natasi Kandic.ona radi sta radi i to je njen posop za koji je mozda placena a mozda nije,a i hrabra je iznad svega,jer joj pretnje stizu od jutra do mraka,samo zato sto drzava nije pocistila svoje dvoriste na vreme.ako mi odgovoris,znam sta ces reci da sam izdajnik,da nisam srbin i da se lazno predstavljam da sam,sljam itd....ali vase teorije druze Vitex me ne doticu

  Ime: Vitex
  30.01.2012 23:42
  Kaze se da nema smisla pitati nekoga za nesto kada se uvek zna odgovor.
  Ne znam zasto bi se onda Kandicevoj davao prostor za odgovore. Njen odgovor znaju uvek i vrabci na krovu.

  Ime: ilir Grad: zagreb
  30.01.2012 23:19
  Da nije bilo opce pljacke bilo bi jos uvijek Zastava vozila po Kosovu.
  Komentari stranica of 2
      Naredni 
  Novi serijal RSE
  Vaš JavaScript je isključen ili imate staru verziju Adobe Flash Player-a. Preuzmite posljednju verziju Flash Player-a.
  "Perspektiva" u Cazinu i Velikoj Kladuši (1. dio)i
  X
  22.05.2016
  RSE u saradnji sa NED emituje TV serijal o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. U novom ciklusu Serijala razgovaramo sa mladima u Velikoj Kladuši. Voditelj je Edo Maajka. Producent je Mebius film iz Sarajeva.