Potraga za ostacima žrtava u grobnicama ove godine u regionu

Dženana Karabegović

U 2020. godini u regionu su otkrivene 24 lokacije sa ostacima žrtava ratova devedesetih.

Najveći broj otkriven je na teritoriji Bosne i Hercegovine. Na 20 lokacija u BiH pronađeni su ostaci najmanje 29 žrtava. U Hrvatskoj su pronađeni ostaci šest žrtava na tri lokacije, dok su u Srbiji otkriveni posmrtni ostaci na jednoj lokaciji. Na Kosovu, prilikom pretrage na šest lokacija pronađeni su posmrtni ostaci najmanje devet osoba.

Na kojim lokacijama su pronađeni posmrtni ostaci pogledajte u pregledu ispod koji je urađen na osnovu podataka Instituta za nestale BiH, Komisije Vlade Kosova za nestala lica, Komisije za nestale Vlade Srbije.

18 januar

U Marincima nedaleko od Vukovara u Hrvatskoj u masovnoj grobnici pronađeni su posmrtni ostaci četiri osobe. Naknadnom identifikacijom ustanovljeno je da se radi o hrvatskim braniteljima Vukovara stradalim 1991. godine.

13 februar

U Bogdanovcima pored Vukovara u Hrvatskoj ekshumirani su posmrtni ostaci jedne osobe. Prema preliminarnim nalazima posmrtni ostaci potiču iz vremena rata u Hrvatskoj 1991. godine.

8 juni

Na lokalitetu Duboka – Duboki potok na planini Vlašić, u srednjoj BiH, locirani su posmrtni ostaci za koje se pretpostavlja da pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti, ubijenih 1992. godine.

10 juni

Na području Kameničkog brda, opština Bratunac, na istoku BiH, izvršena ekshumacija prilikom koje su pronađeni nekompletni posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve proteklog rata. Pretpostavlja se da je riječ o žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine na području Srebrenice.

11 juni

Nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata pronađeni su prilikom ekshumacije na lokalitetu Pusmulići, opština Srebrenica u BiH. Pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti srednjih godina koja je ubijena na ovom području u genocidu počinjenom u julu 1995. godine.

6 juli

Na području Veleprometa Vukovar u Hrvatskoj pronađeni su posmrtni ostaci jedne osobe. Mjesto pronalaska posmrtnih ostataka nalazi se na mjestu masovnih grobnica na Veleprometu, koje je JNA još u decembru 1991. godine u sklopu asanacije terena premjestila na Novo groblje u Vukovaru, odakle su ekshumirani 1998. godine te većim dijelom i identificirani.

21 juli

Posmrtni ostaci jedne osobe nastradale u proteklom ratu pronađeni su prilikom ekshumacije na lokalitetu Rujišta kod Višegrada, na istoku BiH. Pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je na tom području nastradala 1992. godine.

23 juli

Masovna grobnica otkrivena je prilikom ekshumacije na lokalitetu Tvrdulja koji se nalazi na području Rostova, opština Bugojno u BiH. Do sada su u ovoj grobnici uočena tijela najmanje tri žrtve, a na osnovu dokumenata koji su pronađeni uz posmrtne ostatke postoje jasne indicije da se radi o žrtvama hrvatske nacionalnosti.

4 august

Posmrtni ostaci najmanje jedne osobe ekshumirani su prilikom asanacije terena na lokalitetu Repište, u mjestu Križevići kod Zvornika, na istoku BiH. Pretpostavlja se da bi se moglo raditi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je ubijena 1995. godine na tom lokalitetu.

6 august

U Mitrovici, na Kosovu, pronađeni su ostaci najmanje jedne osobe.

27 august

Kompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su na lokalitetu Rudo, opština Rogatica u BiH. Pretpostavlja se da se radi o posmrtnim ostacima žrtve bošnjačke nacionalnosti koja je na ovom području nastradala 1992. godine.

2 septembar

Nekompletni posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve ekshumirani su na lokalitetu Duboki Potok, opština Skender Vakuf u BiH. Pretpostavlja se da bi posmrtni ostaci koji su pronađeni mogli pripadati žrtvi bošnjačke nacionalnosti sa područja Kotor-Varoši.

3 septembar

Posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su na području Foče u BiH. Pretpostavlja se da bi pronađeni posmrtni ostaci mogli pripadati žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je na ovom području nastradala 1992. godine.

3 septembar

U Mitrovici, na Kosovu, pronađeni su ostaci najmanje jedne osobe.

2 oktobar

Kompletni posmrtni ostaci jedne osobe ekshumirani su na lokalitetu Šarića brdo koje se nalazi na području opštine Travnik, srednja BiH. Radi se o žrtvi srpske nacionalnosti.

9 oktobar

Nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata pronađeni su prilikom asanacije terena na lokalitetu Glibovi u mjestu Bučinovići, opština Srebrenica u BiH. Pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je na ovom lokalitetu nastradala 1995.

14 oktobar

Nekompletni posmrtni ostaci najmanje tri žrtve proteklog rata ekshumirani su na lokalitetu Jabučko sedlo, opština Novo Goražde u BiH. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama koje su 1992. godine nestale na ovom području.

16 oktobar

Na lokalitetu mjesta Voljavica, u opštini Bratunac, istok BiH, ekshumirani su kompletni posmrtni ostaci dvije osobe. Pretpostavlja da pronađeni posmrtni ostaci pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti.

16 oktobar

U Mitrovici, na Kosovu, pronađeni su ostaci najmanje dvije osobe. Forenzički stručnjak Arsim Gerxhailu radi na posmrtnim ostacima u Institutu za forenzičku medicinu u Prištini, 30. april 2020. Forenzički stručnjak Arsim Gerxhailu radi na posmrtnim ostacima u Institutu za forenzičku medicinu u Prištini, 30. april 2020.

21 oktobar

U opštini Istok, na Kosovu pronađeni su ostaci jedne osobe.

27 oktobar

Posmrtni ostaci jedne žrtve proteklog rata ekshumirani su na lokalitetu Sikirić, opština Bratunac, na istoku BiH. Pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je na ovom području nestala 1992. godine.

29 oktobar

U Mitrovici, na Kosovu, pronađeni su ostaci najmanje dvije osobe.

30 oktobar

U Skenderaju na Kosovu 30. i 31. oktobra pronađeni su ostaci dvije osobe.

9 Novembar

Nekompletni posmrtni ostaci najmanje dvije žrtve proteklog rata pronađeni su tokom ekshumacije koja je okončana na lokalitetu Gostović, mjesto Kamenica, područje opštine Zavidovići, u srednjoj BiH. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama srpske nacionalnosti sa područja Vozuće koje su nestale 1995. godine.

11 Novembar

Nekompletni posmrtni ostaci dvije žrtve proteklog rata ekshumirani su na lokalitetu Miholjevine, opština Srebrenica, na istoku BiH. Radi se o posmrtnim ostacima muškarca i žene, vjerovatno bošnjačke nacionalnosti.

12 Novembar

Pronađeni posmrtni ostaci dvije žrtve proteklog rata u dvije dvije ekshumacije na području opština Olovo i Gornji Vakuf – Uskoplje u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Pretpostavlja se da se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je na ovom području nestala 1994. godine.

12 Novembar

Masovna grobnica otkrivena je prilikom ekshumacije na lokalitetu Kragljivoda u opštini Srebrenica u BiH. Uočena su kompletna tijela najmanje tri žrtve, uz koje je pronađena odjeća i obuća. Postoje jasne indicije da se radi o bošnjačkim žrtvama koje su 1993. godine nastradale na ovom području.

16 Novembar

U kamenolomu Kiževak na jugozapadu Srbije pronađeni su posmrtni ostaci za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. Predsjednik vladine Komisije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je 18. novembra da informacije ukazuju da se u kamenolomu nalazi petnaest do sedamanaest tijela.

Viši sud u Beogradu-Odeljenje za ratne zločine takođe je 18. novembra donio naredbu kojom se određuje ekshumacija neutvrđenog broja leševa na lokaciji na području rudnika “Kiževak”, kod mjesta Radošiće u opštini Raška.

Na tekstu sarađivali: Maja Živanović, Enis Zebić, Amra Zejneli Loxha