Dostupni linkovi

Vanredna vijest

'Političke igre sa evropskim upitnikom'


Komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uručuje Upitnik predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću, decembar 2016.

Lejla Ramić-Mesihović iz 'Vanjskopolitičke inicijative BH' za 'Zašto?' objašnjava zbog čega BiH kasni sa slanjem i prevođenjem odgovora na Upitnik Evropske unije sa oko 3.200 pitanje koja se tiču ispunjavanja uslova za članstvo u bloku, za čije slanje su same sebi dali šestomjesečni rok do 1. juna.

  • Pozitivan odgovor

Mi smo i ranije popunjavali upitnike i to smo oba puta uradili relativno uspješno.

Prvi put smo popunjavali upitnik sa deset puta manje pitanja, ali još uvijek negdje preko 300 pitanja, na osnovu kojih je Eevropska komisija razradila 'feasibility studiju' o tome da li smo spremni da uđemo u razgovor o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju.

Taj upitnik smo ispunili u roku, jako je dobro preveden, dobili smo pozitivan odgovor na njega i sada imamo SSP.

  • Nadležnosti i logika

Drugi put prije nekoliko godina je bio probni upitnik za dva poglavlja -- jedan je javne nabavke a drugo poglavlje se odnosilo na okoliš -- i pogotovo ovo drugo je jako veliki dio acquis communautaire.

Bilo je dosta pitanja i na sva pitanja smo uspjeli da odgovorimo i uspjeli smo da prevedmo i dostavimo na vrijeme.

Doduše, u ovom drugom upitniku je već bilo jako vidljivo da će nama trebati bolja komunikacija jednim glasom i da će nam trebati mehanizam koordinacije, odnosno ono što smo dobili prije godinu dana.

Mehanizam koordinacije je postavio stvari nešto kompleksnije, išao je stiktno u skladu sa ustavnim nadležnostima i vodio se nekom logikom da će svako da uradi svoj dio posla da bi onda sve bilo u redu.

  • Politizacija

Međutim, u međuvremenu se poligon mehanizma za koordinaciju umjesto poligona za rad pretvorio u poligon igara moći i tek u posljednje vrijeme postoje radne grupe koje su intenzivirale svoj rad u odnosu na neki prethodni period kada su u pitanju usaglašavanja odgovora na upitnik o poglavljima.

Jedna od stvari koje treba naglasiti je ta politizacija i stavljanje dnevne politike ispred potrebe da se odgovori na tehnički dio pitanja.

  • Nepovjerenje

Tako smo imali od samog početka to da se treba odgovoriti na preko 3.200 pitanja ali ima na startu 150 ili 250 pitanja političke prirode o kojima se mi ne slažemo i onda su svi pričali o tih 150 umjesto da se fokusiraju na ovih preko 3.000 koja mogu tehnički da se odgovore.

Mi često u ovoj zemlji podliježemo politizaciji vrlo jednostavnih tehničkih pitanja a upitnik je pun upravo takvih, jednostavnih tehničkih pitanja.

Istovremeno, moramo imati u vidu da se u ovom periodu raspala makar jedna koalicija na makar jednom nivou što je doprinijelo atmosferi jačanja nepovjerenja, a kako je jačalo nepovjerenje tako je postajalo sve teže i teže da mehanizam koordinacije uzme zaista puni zamah kada je u pitanju prikupljanje odgovora i usaglašavanje konačnih verzija.

  • Tenderi

Jako je bitno reći da se Direkcija za evropske integracije prilično dugo i na vrijeme bavila opcijama za prevođenje, koje je isto tako postalo u posljednje vrijeme jedna zanimljiva tema.

Postala je čak veća priča o tome kako će se formirati prevodilačke grupe i kako će se angažovati prevodioci nego što se pričalo o tome da bi zaista nemamo još uvijek šta da prevedemo jer odgovori još nisu gotovi, nisu usaglašeni.

Tako da je direkcija djelovala u jednom vrlo skučenom prostoru kada je u pitanju angažman prevodilaca i tu su pala i dva tendera u tom skučenom prostoru jer su oni mogli samo angažovati posebne firme pod vrlo specifičnim uslovima koje niko nije mogao da ispuni.

Onda je taj prostor malo relaksiran i u saradnji sa zakonodavcem se napravio prostor za individualni angažman prevoditelja na način na koji je to uradila Hrvatska par godina prije nego što će uopšte dobiti upitnik, kada su formirali ‘poolove’ individualnih posebno treniranih prevodilaca da prevedu odgovore u skladu sa specifičnim rječnikom potrebnim za ovu aktivnost.

  • Sposobni ljudi

Isto tako, ovu cijelu situaciju možemo gledati i kao prelamanje frustracija i ambicija nezadovoljenih tokom implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma, nekih etnocentričnih politika koje sebičnim djelovanjem jednostavno nisu dale nikako zamah evropskim integracijama u zadnjih desetak godina.

Kada je u pitanju proces evropskih integracija, mi znamo da se puno stvari mora mijenjati, da se mi moramo bitno mijenjati i tu nastaje problem jer mi nemamo zajedničke vizije i konsenzusa glavnih faktora u zemlji na koji način da se mijenjamo, prema čemu da se mijenjamo, a isto tako taj proces zahtjeva bitno osposobljene ljude koji će cijeli proces da iznesu do kraja.

Tako da su sve to izazovi s kojim se suočavamo ne samo otkako je došao upitnik nego punih desetak godina.

  • Izgubljene godine

Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić je u pravu da to može biti u septembru kompletirano što se tiče samih odgovora, ne prevođenja, jer prevođenje samo treba najmanje dva mjeseca a prevodioci se još uvijek prijavljuju na taj konkurs.

U pravu je, ali pod uslovom da se sada svi podrede tom cilju kako bi predali odgovore na vrijeme i kako bi Evropska komisja stigla po svojim resornim generalnim direkcijama da razmotri sve te odgovore.

Onda bi ti odgovori morali da imaju dovoljno vremena da dođu do godišnjeg pakate izvještavanja koji se očekuje negdje u martu-aprilu i tek onda nakon svih procedura mi ne možemo prije oktobra iduće godine očekivati status kandidata, i možemo se se ovovme nadati kao najoptimističnijem scenariju što je opet jako dobro jer smo mi izgubili godine ni u šta.

XS
SM
MD
LG