Kako će funkcionisati zabrana pušenja u Federaciji BiH?

19 maj 2023
Adnan Čomor, Berin Terović

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine stupit će na snagu od 28. maja 2023. godine. Evo kako će pravila izgledati u praksi.

alt text alt text