Stopama revolucije

Podsećanje na burne revolucije 1917. u Rusiji.

Fotografije i tekst: Amos Chapple

Digitalna produkcija: Wojtek Grojec

Događaji u 1917. promenili su ne samo istorijski tok Rusije, već čitavog sveta. No, kao što ove izuzetne fotografije snimljene tada i danas pokazuju, dva najveća ruska grada ostala su gotovo nepromenjena kroz vek revolucije i pada, uspona i pada carstva.

Kliknite i povlačite mišem, ili koristite klizač kako biste videli pretapanje fotografija.

SANKT PETERBURG

Zimski dvorac

1917
2017

Car Nikolaj II obraća se narodu 20. jula 1914. Nekoliko dana kasnije, car želi mobilizaciju snaga koje bi odbranile rusku 'malu slovensku braću' u Srbiji, koja je bila pod navalom austrijske artiljerije. Ovaj sukob će uskoro prerasti u Prvi svetski rat.

Okupljeni građani koji su navijali tog letnjeg dana nisu ni slutili da njihov car stoji na ivici provalije.

1914 Foto: Beneke biblioteka retkih knjiga i rukopisa, Univerzitet Jejl

Rusija je bila slabo pripremljena za rat protiv koalicije predvođene visoko industrijski razvijenom Nemačkom. Do 1917, bojna polja Prvog svetskog rata uzela su oko milion ruskih života, većinom seljaka i radnika u vojnim uniformama, koji su umesto toga trebali da hrane i snabdevaju ruske gradove. Nestašica i glad postali su tokom rata svakodnevica u Rusiji.

U zemlji u kojoj je raskošan život plemstva dugo podgrevao netrpeljivost niže klase, rat je doveo do sve sumornijeg žamora na ulicama i u fabrikama. Neprijateljstvo je velikim delom bilo upereno protiv carice Aleksandre Fjodorovne, Nemice po rođenju, za koju su mnogi verovali da je ništa drugo do nemačka špijunka.

Ruske trupe na Istočnom frontu u Prvom svetskom ratu.
(Javna domena)

Rusija je bila slabo pripremljena za rat protiv koalicije predvođene visoko industrijski razvijenom Nemačkom. Do 1917, bojna polja Prvog svetskog rata uzela su oko milion ruskih života, većinom seljaka i radnika u vojnim uniformama, koji su umesto toga trebali da hrane i snabdevaju ruske gradove. Nestašica i glad postali su tokom rata svakodnevica u Rusiji.

U zemlji u kojoj je raskošan život plemstva dugo podgrevao netrpeljivost niže klase, rat je doveo do sve sumornijeg žamora na ulicama i u fabrikama. Neprijateljstvo je velikim delom bilo upereno protiv carice Aleksandre Fjodorovne, Nemice po rođenju, za koju su mnogi verovali da je ništa drugo do nemačka špijunka.

Ruske trupe na Istočnom frontu u Prvom svetskom ratu.
(Javna domena)

Car Nikolaj bio je na frontu komandujući ruskim trupama, a prestonica Sankt Peterburg (tada Petrograd), ostala je u rukama carice Aleksandre. Njen 'duhovni savetnik' bio je sibirski mistik Grigorij Raspućin, ruski seljak čija su bludničenja sa prostitutkama i gromoglasne pijanke ukaljali ugled cara i carice.

Aleksandru Fjodorovnu je jedan savremenik 1917. godine opisao kao 'žestoko i univerzalno omraženu'.
(Javna domena)
Grigorij Raspućin. U decembru 2016. ovog navodno pohotnog svetog čoveka ubili su ruski plemići (Javna domena)
Aleksandru Fjodorovnu je jedan savremenik 1917. godine opisao kao 'žestoko i univerzalno omraženu'. Grigorij Raspućin. U decembru 2016. ovog navodno pohotnog svetog čoveka ubili su ruski plemići. (Javna domena)

U februaru 1917. godine, na hiljade teretnih vozova sa brašnom, ugljem i drvima za stanovnike Sankt Peterburga zaustavila je ledena mećava. To je bila kap koja je prelila čašu gneva naroda prema caru, carici i njihovoj porodici.

Gladni demonstranti su 22. februara (po starom kalendaru) izašli na ulice zahtevajući hleb. Kako je broj nezadovoljnih rastao, širokim ulicama Sankt Peterburga odjekivalo je 'Dosta je autokratije, dosta je rata'.

Nikolaj je u carskom vozu, putujući ka frontu, pogrešno procenio raspoloženje u prestonici i zahtevao od svojih trupa da raščiste ulice po svaku cenu. Kiša policijskih metaka prosula se po demonstrantima, ali postojala je granica do koje su careve snage bile spremne da prolivaju krv. Jedan od vojnika kome je bilo naređeno da puca u masu, svojom rečenicom sumirao je osećanja mnogih: 'Naši očevi, majke, sestre, braća i neveste mole za hleb. Hoćemo li ih ubiti?'

SANKT PETERBURG

Marsovo polje

1917
2017

Sahrana žrtava revolucije.

1917 Photo: Shutterstock

SANKT PETERBURG

Marsovo polje

Sahrana žrtava revolucije.

1917 Photo: Shutterstock

MOSKVA

Crveni trg

1917
2017

Revolucija se brzo proširila celom Rusijom. Ovaj politički govor ovekovečen je fotografijama u ranim danima Februarske revolucije.

1917 Photo: Alamy

Pobuna u punoj snazi uskoro je zahvatila trupe Sankt Peterburga, a caru, koji je verovao da nije rođen pod srećnom zvezdom, na raspolaganju nije ostalo puno opcija. Pošto su carski simboli skinuti i zapaljeni na ulicama, carev voz je iz bezbednosnih razloga skrenut na usamljeni kolosek. Nakon što su ga savetnici 'preklinjali' da se povuče, Nikolaj se odrekao prestola i uskoro je odveden u zarobljeništvo, zajedno sa svojom porodicom. Vladavina dinastije Romanov, duga više od 300 godina, bila je završena.

Spaljivanje carskog znamenja u Sankt Peterburgu. (Javna domena)

Pobuna u punoj snazi uskoro je zahvatila trupe Sankt Peterburga, a caru, koji je verovao da nije rođen pod srećnom zvezdom, na raspolaganju nije ostalo puno opcija. Pošto su carski simboli skinuti i zapaljeni na ulicama, carev voz je iz bezbednosnih razloga skrenut na usamljeni kolosek. Nakon što su ga savetnici 'preklinjali' da se povuče, Nikolaj se odrekao prestola i uskoro je odveden u zarobljeništvo, zajedno sa svojom porodicom. Vladavina dinastije Romanov, duga više od 300 godina, bila je završena.

A tsarist emblem being burned in St. Petersburg. (Javna domena)

SANKT PETERBURG

Trg kod palate

1917
2017

Kamion sa vojnicima u centru Sankt Peterburga. Takva vozila jurila su ulicama kao 'veliki podivljali ježevi' Februarske revolucije.

1917 Photo: Shutterstock

St. Petersburg

Trg kod palate

Kamion sa vojnicima u centru Sankt Peterburga. Takva vozila jurila su ulicama kao 'veliki podivljali ježevi' Februarske revolucije.

1917 Photo: Shutterstock

SANKT PETERBURG

Aleksandrova palata

1917
2017

Tri ćerke nekadašnjeg cara, zajedno sa njegovim sinom, nekadašnjim naslednikom ruskog prestola, u zarobljeništvu blizu Sankt Peterburga. Samo nekoliko meseci nakon što je ova fotografija snimljena cela porodica je streljana i izbodena bajonetima boljševika.

1917 Photo: : Tass

U euforičnoj atmosferi nakon abdikacije, na čelo zemlje došla je 'privremena' vlast. Pored ove privremene vlade, obični radnici i vojnici formirali su savete (sovjete) kako bi se osigurali da će se i njihovi glasovi čuti prilikom donošenja odluka pred kojima je Rusija. Najznačajnija od tih odluka bila je – hoće li Rusija nastaviti da učestvuje u ratu.

SANKT PETERBURG

Marsovo polje

1917
2017

Demonstracije u Sankt Peterburgu u maju. Tog proleća Rusija je postala čuvena kao 'najslobodnija zemlja na svetu', a na ulicama je brujalo od ad hoc političkih skupova.

1917 Photo: Javna domena

SANKT PETERBURG

Marsovo polje

Demonstracije u Sankt Peterburgu u maju. Tog proleća Rusija je postala čuvena kao 'najslobodnija zemlja na svetu', a na ulicama je brujalo od ad hoc političkih skupova.

1917 Photo: Javna domena

Vladimir Lenin. (Javna domena)

U tom presudnom trenutku Nemačka je poslala u egzil u Rusiju revolucionara Vladimira Lenjina, koji se protivio ratu. Nemačka je računala na to da čak i ako Lenjin ne uspe da preuzme vlast i traži mir od Nemačke, njegovo će prisustvo poput 'kuge' da pogodi Rusiju i uvede je u dodatni haos.

Kada je privremena vlada pozvala ne samo na nastavak rata, već i na pripreme za veliki napad protiv Nemačke, bilo je još više meteža na ulicama. Hiljade ljudi marširalo je Sankt Peterburgom zahtevajući da narodni saveti preuzmu kontrolu od privremene vlade, za koju su mnogi smatrali da radi protiv revolucije. Uprkos tome što je bila skoro nemoćna protiv naoružane, ljute gomile, privremena vlada nije svrgnuta i saveti nisu uspeli da preuzmu kontrolu. Jedan demonstrant vrisnuo je na odbornika rečima: 'Preuzmi vlast, ti kurvin sine, kada ti je već predata u ruke'.

U tom presudnom trenutku Nemačka je poslala u egzil u Rusiju revolucionara Vladimira Lenjina, koji se protivio ratu. Nemačka je računala na to da čak i ako Lenjin ne uspe da preuzme vlast i traži mir od Nemačke, njegovo će prisustvo poput 'kuge' da pogodi Rusiju i uvede je u dodatni haos.

Vladimir Lenin. (Javna domena)

Kada je privremena vlada pozvala ne samo na nastavak rata, već i na pripreme za veliki napad protiv Nemačke, bilo je još više meteža na ulicama. Hiljade ljudi marširalo je Sankt Peterburgom zahtevajući da narodni saveti preuzmu kontrolu od privremene vlade, za koju su mnogi smatrali da radi protiv revolucije. Uprkos tome što je bila skoro nemoćna protiv naoružane, ljute gomile, privremena vlada nije svrgnuta i saveti nisu uspeli da preuzmu kontrolu. Jedan demonstrant vrisnuo je na odbornika rečima: 'Preuzmi vlast, ti kurvin sine, kada ti je već predata u ruke'.

SANKT PETERBURG

Trg kod palate

1917
2017

Demonstranti marširaju u ime nastavka rata. Na transparentima piše: 'U ime slobode, (nastavite) sa ratom protiv germanizacije do konačne pobede'. Ali, proratno osećanje je opalo posle julske ofanzive protiv Nemačke koja je završila katastrofalno po Rusiju.

1917 Photo: Sputnik

MOSKVA

Crveni trg

1917
2017

Pripadnice 'ženskog bataljona smrti' polažu zakletvu pre polaska na front. Bataljoni žena imali su za cilj da posrame muškarce u borbi protiv Nemačke.

1917 Photo: Sputnik

MOSKVA

Crveni trg

Pripadnice 'ženskog bataljona smrti' polažu zakletvu pre polaska na front. Bataljoni žena imali su za cilj da posrame muškarce u borbi protiv Nemačke.

1917 Photo: Sputnik

MOSKVA

Crveni trg

1917
2017

Parada vojnika pre bitke. Sa revolucijom u pozadini, disciplina na frontu je bila u kolapsu, a dezerterstva i pobune svakodnevica. Jedan visok komesar je, u pokušaju da se obrati dezerterskim trupama, prebijen na smrt. Do jula nade o demokratskoj i humanoj Rusiji isparile su u letnjem vazduhu.

1917 Photo: Tass

SANKT PETERBURG

Nevski prospekt

1917
2017

Demonstracije pristalica boljševika u centru Sankt Peterburga.

1917 Photo: Shutterstock

SANKT PETERBURG

Nevski prospekt

Demonstracije pristalica boljševika u centru Sankt Peterburga.

1917 Photo: Shutterstock

Kako niko nije bio očigledno raspoložen da preuzme vlast, Lenjin i njegovi boljševici, grupa revolucionarnih ekstremista koji su želeli da unište stari režim i uspostave sistem u kome će radnička klasa imati političku moć, postali su viđeni kao održiva alternativa koja može da diskredituje privremenu vladu. Obećanjem 'hleb, mir i zemlja', ovaj pokret je dobijao podršku mornara i vojnika čiji su bajoneti bili ključ do vlasti tokom letnjeg haosa.

SANKT PETERBURG

Zimski dvorac

1917
2017

Vojnici sa zadatkom da čuvaju privremenu vladu u Zimskom dvorcu, pre nego što su tamo upali vojnici i mornari, u ime Lenjina i boljševika.

1917 Photo: Tass

Lenjin, koji je ponovo pobegao iz Rusije, kao čovek tražen posle nasilja tog leta, vratio se u Sankt Peterburg, prerušen u železničkog radnika i počeo da planira preuzimanje vlasti kroz pažljivo organizovane vojne operacije.

Stotine mornara i vojnika povelo se za harizmatičnim boljševičkim aktivistima i složili se da učestvuju u operaciji. Ono što će postati poznato kao 'Oktobarska revolucija' više je ličilo na puč.

SANKT PETERBURG

Trg Svetog Isaka

1917
2017

Ove trupe Kozaka, lojalnih privremenoj vladi, iščezle su ubrzo nakon što su mornari i vojnici boljševika protutnjali kroz grad, zauzimajući ključne zgrade i infrastrukturu.

1917 Photo: Getty Images

SANKT PETERBURG

Trg Svetog Isaka

Ove trupe Kozaka, lojalnih privremenoj vladi, iščezle su ubrzo nakon što su mornari i vojnici boljševika protutnjali kroz grad, zauzimajući ključne zgrade i infrastrukturu.

1917 Photo: Getty Images

SANKT PETERBURG

Institut Smolni

1917
2017

Svaki član privremene vlade koji nije pobegao do 26. oktobra bio je uhapšen, a ulice Sankt Peteburga pripale su boljševicima. Ova tri muškarca čuvaju sporedan put koji vodi ka Institutu Smolni, koji je postao Lenjinov štab nakon Oktobarske revolucije.

1917 Photo: Javna domena

MOSKVA

Park Gorki

1917
2017

Trupe boljševika u Moskvi. Početkom novembra Moskva je takođe potpala pod kontrolu boljševika.

1917 Photo: Sputnik

MOSKVA

Park Gorki

Trupe boljševika u Moskvi. Početkom novembra Moskva je takođe potpala pod kontrolu boljševika.

1917 Photo: Sputnik

Lenjin je osvojio vlast, ali njegova obećanja o miru sa Nemačkom imala su užasnu cenu, uključujući gubitak jedne trećine stanovništva Ruske imperije i tri četvrtine njene industrije. Taj ponižavajući mirovni ugovor izazvao je masovni otpor prema Lenjinu i njegovim boljševicima.

MOSKVA

Pozorišni trg

1917
2017

Lenjin govori u centru Moskve. Do 1918. revolucija se transformisala u građanski rat između Lenjinovih 'crvenih' boljševika i snaga poznatih kao 'beli'. Nasilje u Rusiji je tek počelo.

1920 Photo: Javna domena

U avgustu 1918, boljševički list najavio je novu eru za Rusiju obećanjem: 'Ubićemo svoje neprijatelje koji se broje u stotinama. Neka ih bude na hiljade, neka se udave u sopstvenoj krvi. Za Lenjinovu krv… Neka bude poplava buržoaske krvi – što više krvi, to bolje'.