Raspad Sovjetskog Saveza: Kako se dogodio?

Raspad Sovjetskog Saveza: Kako se dogodio?

Kristyna Foltynova October 1, 2021

Sovjetski Savez prestao je da postoji kao suverena država 25. decembra 1991. godine. Njegov kolaps je bio postepen i, pojedini bi rekli, neizbježan. Evo nekih od važnih prekretnica u raspadu SSSR-a nakon kojeg je na mapu stavljeno 15 novih država.

Kako je počelo?

Sovjetski Savez nekada je bio najveća država na svijetu koja je pokrivala više od 22 miliona kvadratnih kilometara. Sastojao se od 15 sovjetskih socijalističkih republika, ali je veći dio svoje historije bio visoko centralizovan. Iako je službeni jezik SSSR-a bio ruski, govorilo se i više od 200 drugih jezika i dijalekata, a u njemu je živjelo više od 290 miliona ljudi različitih nacionalnosti.

Prema nekima, raspad Sovjetskog Saveza počeo je kada je na vlast došao njegov posljednji vođa, Mihail Grobačov i uveo reforme koje su imale za cilj osiguranje veće demokratije i ekonomski rast. Međutim, i drugi su igrali značajnu ulogu u posljednjim danima SSSR-a.

Tok događaja

Ovo su neki od glavnih događaja koji su postepeno doveli do raspada Sovjetskog Saveza. Nakon što je Mihail Gorbačov postao vođa 1985. godine, uveo je progresivne reforme. Također je predsjedavao ublažavanjem odnosa SSSR-a sa drugim zemljama i sve većom demokratizacijom, što je na kraju dovelo do kraja vladavine Komunističke partije.