Dostupni linkovi

Crnogorske NVO uputile Vladi preko 200 zahtjeva


Konferencija za novinare koalicije NVO, Podgorica, 14. decembar 2012.
Koalicija NVO je u petak objavila preko dvije stotine zahtjeva novoj Vladi s ciljem da opomene, ali i zahtijeva realizaciju brojnih mjera sadržanih u nacionalnim strateškim dokumentima i izvještajima međunarodnih organizacija koje su do sada bile mrtvo slovo na papiru.
Ukoliko Vlada usvoji zahtjev Koalicije NVO, članove Sudskog i Tužilačkog savjeta će ubuduće birati parlament na prijedlog nevladinih organizacija.
Direktorka Akcije za ljudska prava, Tea Gorjanc Prelević je, govoreći o zahtjevima koje Koalicija NVO upućuje Vladi, rekla da je osnovni zahtjev da se u donošenje nove strategije reforme pravosuđa uključe NVO koje su se do sada bavile stanjem u oblasti vladavine prava i reforme pravosuđa.
"Zalažemo se za hitno sprovođenje ustavne reforme, a mišljenje Venecijanske komisije treba ozbiljno razmotriti i primeniti", rekla je Gorjanc Prelević govoreći o ustavnim reformama koje su preduslov za depolitizaciju pravosuđa, a koje su uprkos stalnim sugestijama Evropske komisije blokirane unutar domaćeg političkog sistema uslovljavanjem pojedinih opozicionih stranaka zahtjevima koji se pružaju izvan granica ove oblasti.
"Predložene reforme neće isključiti mogućnost potpunog političkog uticaja, jer će za to biti potrebno promeniti i dopuniti prateće zakone o sudovima, Sudskom savetu i tužilačkom savetu. Mi se zalažemo da se to uradi simultano, sa promenom Ustava, da se propiše izbor članova i članica sudskog i tužilačkog saveta, van reda sudija, odnosno tužilaca, koji bi obezbedio da to budu pravnici koji nisu politički angažovani. Mi predlažemo da se i ovi članovi i članice sudskog i tužilačkog saveta biraju na predlog NVO. Takođe, smatramo da vrhovnog tužioca i predsednika vrhovnog suda bira dvotrećinskom većinom, bilo sudski ili tužilački savet, ili skupština".
Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava je izdvojila pitanje prava na slobodno izražavanje i podsjetila na, takođe jednu od sugestija koje stižu iz EU - da se unaprijedi sloboda medija.
"Osnovno što tražimo je da posle javno deklarisanih nastojanja i prošlog premijera, ministra unutrašnjih poslova i direktora policije da će sada znatno biti unapređene istrage nasilja protiv novinara. Mi tražimo da se javnost obavesti o napretku u tim istragama. Podsećam, poslednji 9. državni izveštaj o nasilju prema novinarima nije uopšte sadržavao bilo kakve informacije o slučajevima nasilja u kojima istrage još nisu došle do suda. Mi tražimo da se taj izveštaj dopuni i da se ti rezultati predoče javnosti", kaže Gorjanc Prelević.

Borba protiv korupcije i za LGBT prava
Koalicija NVO je javnosti prezentovala preko 200 zahtjeva koje upućuje novoformiranoj Vladi Crne Gore koji su podijeljeni u četiri oblasti: reforma pravosuđa, sprječavanje korupcije, zaštita ljudskih prava i održivost civilnog društva. Osnovna namjera Koalicije NVO je da podsjeti, opomene i zahtijeva realizaciju brojnih nerealizovanih mjera i preporuka sadržanih u nacionalnim strateškim dokumentima i izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija.
Konferencija za novinare koalicije NVO, Podgorica, 14. decembar 2012.
Konferencija za novinare koalicije NVO, Podgorica, 14. decembar 2012.
Koalicija smatra da efektivan borba protiv korupcije, između ostalog, zahtijeva jačanje Državne revizorske institucije, dosljedno sprovođenje kaznenih mjera i izmjenu Zakona o sprječavanju sukoba interesa i njegovo proširivanje na lica uključena u postupak javnih nabavki.
Ana Selić iz Centra za monitoring je iznijela prijedlog prema kom bi se centralizovala borba države protiv korupcije, odnosno, uspostavljanje nezavisnog tijela koje bi kontrolisalo oblast finansiranja političkih partija i sprječavanja sukoba interesa.
"Ovo tijelo treba da ima funkcionalnu, finansijsku i političku nezavisnost. Potrebno je da mu se u nadležnost stavi, kako finansiranje političkih partija tako i sprečavanje sukoba interesa, lobiranje, preventivne funkcije i zloupotrebu državnih resursa. Potrebno je i da se ovom tijelu da mogućnost administrativne istrage, da se pooštre sankcije u oblasti finansiranja političkih partija i da se proširi spektar tih sankcija, jer trenutno novčane sankcije ne pružaju dovoljan podsticaj da se suzbije pojava korupcije u finansiranju političkih partija", rekla je Selić.
Tokom prezentacije zahtjeva koje Koalicija NVO organizacija upućuje na adresu nove Vlade, nalaze se i zahtjevi koji se tiču antidiskriminacije, potreba i prava pripadnika lica sa hendikepom, nacionalnih i seksualnih manjina.
Zahtjeve crnogorske LGBT zajednice je iznio Zdravko Cimbaljević.
"Početi primjenu preporuka koje je pripremila stručna radna grupa Vlade Crne Gore za pripremu analize ljudskih LGBT prava u školskim udžbenicima, a koja je utvrdila zastupljenost LGBT prava u crnogorskim školskim programima i udžbenicima. Obezbijediti pristup sredstvima za kulturne programe koji obrađuju LGBT teme, podstiču kulturne programe LGBT zajednice i pružaju podršku LGBT umjetnicima. Nastaviti trening obuke policijskih službenika i službenica u vezi sa boljim pristupom prema LGBT zajednici i procesuiranje homofobnog nasilja i govora mržnje", kaže Cimbaljević.
  • 16x9 Image

    Esad Krcić

    Zahvaljujući ranom angažmanu u Radio Beogradu ostaje trajno vezan za radio, kao medij. Član crnogorskog dopisništva RSE je od 2001. Pisao je za CG Ekonomist, a realizovao je i niz radijskih i TV projekata.

XS
SM
MD
LG