Dostupni linkovi

Svedočenja video-linkom


Uspostavljanje video linka između tužilaštva za ratne zločine u Beogradu i Sarajevu, predstavlja važan trenutak za osavremenjivanje i jačanju saradnje na utvrđivanju odgovornost i procesuiranju ratnih zločina, kazali su najodgovorniji ljudi dva veća za ratne zločine. Nakon link veze sa Zagrebom i Hagom svedoci na suđenjima za ratne zločine u Beogradu i Sarajevu, koji nisu u mogućnosti da prisustvuju procesima u jednom od tih dva grada, uskoro će moći da daju iskaze posredstvom video konferencijske veze koja je danas prvi put tehnički uspostavljena. Predsednik Okružnog suda u Beogradu Siniša Važić, ali i novinari koji su sedeli u dva tužilaštva, imali su priliku da razmene informacije o značaju uspostavljanje ove komunikacije.

Siniša Važić: “Znači da će svedok ili oštećeni iz Beograda koji ima važne i opravdane razloge da ne može da dođe na suđenje u Sarajevo gde je pozvan kao svedok i kao oštećeni, može iz ove sudnice da svedoči i da učestvuje o davanju svog iskaza i u glavnom pretresu koji se održava pred sudom u Sarajevu odnosno pred sudom u Bosni i Hercegovni.”

Sonja Lakić, Srpska novinska agencija SRNA: Interesuje me da li već sada znamo kada možemo očekivati prvo pojavljivanje svedoka na ovaj način?

Sarajevo, hoćete li vi da odgovorite?

“Čini mi se da dosad nije predviđeno konkretno ni u jednom od naših predmeta pojavljivanje svedoka iz Beograda. Nisam siguran kakva je situacija u Beogradu konkretno vezana za ovaj novi predmet koji je počeo pre nekoliko dana. Možda vi možete reći nešto više o tome?

“Evo, ja bih odgovorio. U toku je je javni pretres u postupku za ratne zločine izvršenih na teritoriji opštine Zvornik. Ja sad ne mogu precizno da kažem ali mogu da napravim jednu procenu, mislim da ćemo mi vrlo brzo imati potrebu saslušanja ovim putem svedoka iz Bosne i Hercegovine.”

Pomenuli ste malopre zvorničku grupu. Taj proces vode ovde u sudnici pored nas. Mene interesuje da li će pored ove saradnje u razmeni video svedoka biti još neke saradnje u smislu dostavljanja dokumentacije, prosto, kakva je saradnja u tom procesu tužilaštva u Beogradu i tužilaštva u Sarajevu?

“Vezano za predmet, na primer, Škorpiona. Tu se postavio problem indetifikacije žrtva i mi smo od kolega iz Sarajeva zatražili pomoć u tom pravcu.”

Na ovaj način uz pune mere tehničke zaštite indentita svedočiće i zaštićeni svedoci među kojima i oni iz zvorničkog procesa. Zamenik glavnog tužioca za ratne zločine BiH Vaso Marinković smatara da će video konferencijska veza doprineti lakšem svedočenju žrtava zločina koje često trpe traume prilikom boravka u istoj sudnici u kojoj su i optuženi.

“Putem ovog video linka će doći iz Bosne i Hercegovine koji treba svjedočiti u suđenju u Beogradu, moćiće to učiniti odavde jer je na taj način će se smanjiti sav stres koji svjedoci u predmetu ratnih zločina preživljavaju prilikom svjedočenja. Svjedoci optužbe u predmetu ratnih zločina su često i same žrtve ili su članovi porodice žrtve, tako da im sam boravak u istoj prostoriji sa optuženim izaziva traumu. Dodatna trauma sa svjedoka je putovanje u drugu zemlju jer treba dati svoj iskaz. Svjedočenje putem video linka tu traumu će ublažiti.”

Predstavnici dva tužilaštva su ponovili da će u prikupljanju dokaza, kao i svodočenjima, koristiti sve dokaze koji su predviđeni zakonima dve države.
XS
SM
MD
LG