Dostupni linkovi

Referendum najvjerovatnije u aprilu


Ukoliko vlast, kako obećava, referendum raspiše odmah nakon isteka trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom, predsjednik Republike Filip Vujanović, kako nam je objasnio sudija Suda Državne zajednice Blagota Mitrić, datum održavanja Skupštini Crne Gore može predložiti već 5. februara:

«Prema Članu 60. Ustavne povelje, rok za raspisivanje refernduma počinje da teče 5. februara 2006. godine, a prema Članu 88. Ustava Crne Gore, predsjednk Republike Crne Gore predlaže Skupštini Crne Gore raspisivanje republičkog refernduma. Prema Članu 81. Ustava Crne Gore, Skupština raspisuje republički referendum. Referendum treba da se održi najranije 60 dana od dana raspisivanja i najkasnije 100 dana od dana raspisivanja.“

Međutim, aktuelnoj vlasti u ispunjavanju tog obećanja problem može predstavljati to što će, prema najavama, Venecijanska komisija preporuke u vezi sa aktuelnim Zakonom o referendumu dostaviti tek u decembru. Ukoliko budu nužne izmjene postojećeg zakona rok za njihovu izmjenu biće manji od dva mjeseca. Čelni čovjek Pokreta za nezavisnost Branko Lukovac saglasan je da je riječ o veoma kratkom roku:

«Ukoliko je Savjet Evrope kroz svoju Venecijansku komisiju imao namjeru da doprinese sagledavanju referendumskih standarda,onda je to mogao da učini tako da Venecijianska komisija svoja mišljenja da tako da bi se ono mogla eventualno od strane Skupštine Crne Gore razmotriti i ukoliko je potrebno amandirati Zakon o referendumu, tako da se to učini ne u godini referenduma, to nije uobičajeno da se tada donose novi zakoni o referendumu, nego u ovoj godini.“

Ukoliko izvještaj zakasni, u godini referenduma neće biti i nije preporučljivo mijenjati zakon, kaže Lukovac. Međutim, indepentisti se, kako nam je objasnio, nadaju radnim verzijama preporuka ranije, na osnovu kojih bi već ubrzo mogli da pristupe izmjenama zakona ukoliko to bude bilo nužno:

«Mi činimo sve da se do tih komentara radnih materijala dođemo na vrijeme, jer ukoliko bi se insistiralo da se oni dostave tek poslije decembra mjeseca, onda bi mnogi mogli da izvuku zaključak da se svjesno odugovlači rad i dostavljanje tih preporuka izvještaja kako bi se nametnulo odlaganje referenduma.“

Suprotstavljenom bloku za očuvanje Državne zajednice, u kojem za sada ne žele da čuju za pregovore o uslovima za održavanje referenduma, kašnjenje izvještaja Venecijanske komisije uoči isticanja roka držvnoj zajednici moglo bi ići na ruku. Lider Pokreta za zajednicu sa Srbijom, Zoran Žižić ne vjeruje da bi se zakon u tako kratkom periodu mogao usaglasiti sa preporukama Komisije:

«Sigurno da će te preporuke Venecijanske komisije insistirati i na demokratskim i na pravnim pretpostavkama koje sada ne postoje u Crnoj Gori. Ja ne vjerujem da je moguće te pretpostavke stvoriti za tri mjeseca.“

Sa druge strane, sudija Suda državne zajednice Blagota Mitrić kaže da je zakonom teoretski moguće od decembra do februara, ukoliko Venecijanska komisija preporuči izmjene, modifikovati zakon i proglasiti ga važećim:

«Onda teorijski, to podvlačim, bilo bi moguće do počeka februara involvirati sve to u novi zakon. Uz mogućnosti da postoji mehanizam vanrednog zasijedanja, zakazivanja vanredne sjednice Skupštine, te da postoji pravni institut donošenja zakona po hitnom postupku, mislim da bi se moglo uklopit u tim rokovima. Naravno, uz pretpostavku da će politički uslovi biti ispunjeni.“

Ali iz Pokreta za očuvanje Državne zajednice upozoravaju i na sljedeće Zoran Žižić:

«Eventualni referendum podrazumijeva i konsenzus, konsenzus unutar Crne Gore i konsenzus sa Srbijom, a o tome za sada nema ni riječi, nije na vidiku, tako da je i za to potrebno značajno vrijeme.“
XS
SM
MD
LG