Dostupni linkovi

Počelo prometno povezivanje tri države


Kada bude završena ta će auto-cesta biti najbrži i najkraći put od Baltika do Jadrana. Darko Radaš, upravitelj ¨Šumarije Đakovo¨, kaže kako će cesta prolaziti djelom sadašnjeg lovišta ¨Mačkovac¨, te obližnjih šuma u ukupnoj dužini od 4 kilometra. Radovi na krčenju šume, kaže Radaš, upravo su u toku:

¨Hrvatske šume, šumarije Đakovo, su dobile zadatak da do kraja devetog mjeseca trasu, koja prolazi kroz šume, očistimo od drvene mase. Bruto masa je, oko 7200 kubika i mi se nadamo da ćemo svu masu sa buduće auto-ceste uklonit. Imamo zadatak 1700 metara ograde, prema lovištu Mačkovac, ponovo podići kako divljač, iz lovišta, ne bi izlazila na trasu.¨

Auto-cesta će kroz Hrvatsku prolaziti u ukupnoj dužini od 96km, od čega oko 87 kroz Slavoniju i Baranju a, preostalih 9km auto-ceste bit će od Ploča, na jadranskoj obali, do granice s Bosnom i Hercegovinom. Prvi dio trase, dug 23km, gradiće se na dionici od Đakova do Sredenaca gdje će se spajati sa sadašnjom auto-cestom Zagreb-Beograd. Spoj sa bosanskom djelom koridora ¨5c¨ već je definiran i bit će kod Svilaja.

Već u listopadu ove godine započeće i zemljani radovi na djelu buduće auto-ceste a, sadašnje krčenje šume do tada bi, kaže Darko Radaš, trebali biti završeno:

¨Mi planiramo da bi sječa bila gotova do kraja osmog mjeseca a, da bi do kraja devetoga svu masu uklonili i podigli tu ogradu. Čak smo uključili i upravu šuma Našice, koja svojom mehanizacijom, strojevima pomaže da svu robu na vrjeme izvučemo iz šume i otpremimo kupcima.¨

Radovi na dionici ceste od Đakova do granice sa Bosnom i Hercegovinom trebali bi biti okončani do jeseni 2007. a, njihova se vrjednost procjenjuje na 570.000 kuna. Sljedeće 2008. planiran je završetak djela od Đakova do Osijeka, u dužini od 32km a, potom ostaje još dio od Osijeka do granice sa republikom Mađarskom. Planirano je da, hrvatski dio ceste Budimpešta-Ploče, u potpunosti bude završen 2010. godine.
XS
SM
MD
LG