Dostupni linkovi

Do jeseni tačka na istragu o Srebrenici


Specijalna komisija Vlade RS-a o dešavanjima u Srebrenici od 10. do 19. jula 1995. godine, u svom izvještaju, koji je završen prošle godine, potvrdila je da je više od 7.000 Bošnjaka ubijeno u Srebrenici, zbog čega se ovo smatra najmasovnijim zločinom u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata.

Osmočlana Radna grupa, koju je nakon toga u januaru ove godine formirala Vlada RS-a, za sprovođenje zaključaka iz Konačnog izvještaja Komisije za Srebrenicu, još uvijek istražuje imena osoba koje se povezuju s ovim masakrom, a koja su trenutno zaposlena u institucijama Bosne i Hercegovine i RS-a. Izvještaj koji je Radna grupa dostavila Visokom predstavniku za Bosnu i Hercegovinu, Pediju Ešdaunu, 31. marta ove godine sadržavao je imena 892 lica.

Zbog nepotpunosti izvještaja Visoki predstavnik je 20. aprila produžio rad Radnoj grupi do 31. septembra, a ministarstvima unutrašnjih poslova i odbrane RS-a naložio da dostave podatke koji nedostaju. Portparol OHR-a, Ljiljana Radetić:

“Visoki predstavnik je izrazio svoju zabrinutost zbog činjnice da glavni razlog predstavlja to što je rad Radne grupe bio ometan nedostatkom pune saradnje od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a i naveo je da Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a nije dostavilo detaljne podatke o nekoliko stotina osoba koje su se nalazili u Srebrenici u julu 1995. godine pod direktnom ili indirektnom nadležnošću RS-a. Ni Ministarstvo odbrane RS-a nije sarađivalo u potpunosti. Umjesto da, kako je to traženo, dostavi spisak pripadnika Vojske RS-a koji su učestvovali u događajima u Srebrenici, Ministarstvo je Radnoj grupi dostavilo spisak sa imenima 25.000 osoba koje su bile razmještene u područje Srebrenice u julu 1995. godine, a da pri tome nije navelo koje su od tih osoba bile u sastavu jedinica koje su učestvovale u masakru.”

Šef Radne grupe za Srebrenicu, Jovan Spaić, ističe da je najveći problem za rad Grupe što se veći dio dokumentacije nalazi u Haškom tribunalu:

“Znate kako to stiže u dijelovima. Ali, u svakom slučaju, oni dostavljaju povremeno i kako to dostavljaju MUP-u, onda oni analiziraju taj materijal. Ali oni rade i svojim kanalima u onom dijelu gdje mogu -recimo, vojne jedinice koje su se pojavile sad na onom video snimku, to znamo na šta mislimo, sad oni pokušavaju preko Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da dođu do podataka o tim ljudima.”

Ministarstvo odbrane, kaže Spaić, umanjilo je spisak od 25.000 imena za 6.000, upoređujući podatke koje je Ministarstvo imalo:

“Pa, dobro, to je tačno mislim. Šta radi Ministarstvo odbrane? I ono ima sličnu poziciju. Naime, i ono se obratilo Haškom tribunalu i ono traži onih 16 sanduka Drinskog korpusa, koji je ranije oduzet u decembru prošle godine i pokušavaju da dođu do toga. Nadaju se da bi tamo mogli naći te neke podatke. Međutim, to još ne stiže. U međuvremenu oni analiziraju spisak od 25 hiljada imena i pokušavaju da metodama, recimo, ne znam, uvida u neku medicinsku dokumentaciju do koje su sada došli, koja potvrđuje da su neki ljudi sa tog spiska bili na liječenju, ili da su bili odsutni zbog ovog ili onog razloga, da tako eliminišu one za koje utvrde da nisu tamo.”

Kada Hotić, potpredsjednica udruženja Pokret majki i žena enklava Srebrenice i Žepe, koja je u julu 1995. godine izgubila sina i muža, te još tri člana uže familije, uvjerena je da još uvijek ne postoji politička volja za otkrivanje počinioca zločina u Srebrenici:

“Ja mislim da još uvijek politika i Srbije i naravno RS-a, nije spremna da prizna taj zločin, još uvijek pokušavaju da kažu bili su zločini i na drugoj strani. Ja ne kažem da nisu bili zločini.”

Kao veliki problem, Hotićeva vidi i u činjenici da su svi potezi vlasti RS-a oko otkrivanja zločina u Srebrenici bili iznuđeni:

“Kako ćemo znati ko su normalni ljudi dok se zločinci ne izdvoje iz njih. 892 je čovjeka još koji su na spisku, na toj listi, čija su imena još nepoznata.”

S druge strane, premijer RS-a, Pero Bukejlović, uvjeren je da će posao oko otkrivanja lica umiješanih u srebrenički masakr biti završen do 31. septembra:

“Nema nikakve dileme kod nas u RS-u, u Vladi, da mi provedemo istraživanja što se tiče dešavanja u Srebrenici. Naprotiv, mi želimo da ta istina ugleda čim prije svjetlo dana, da stavimo tačku što se tiče Srebrenice i što se tiče odbrane, a isto tako i policije. I na tome se radi. I sigurno ćemo u roku do kraja septembra, kakav imamo rok, da definitivno stavimo tačku na to i završimo.”

Radna grupa bi, nakon što završi posao, trebala da cjeloviti spisak dostavi tužiocu Bosne i Hercegovine i Haškom tribunalu.
XS
SM
MD
LG