Dostupni linkovi

Zašto Beograd poziva albanske političare na pregovore?


I mada je okvir u kojem je jedino moguće voditi pregovore o Kosovu koji su usput već otpočeli poznat, srpski političari iako ravnopravni učesnici ovog procesa učestalo pozivaju kosovske političare na bilateralne razgovore, mada je za pretpostaviti da do takvih razgovora sada već nikako ne može doći. Najpre se podsetimo da je glavni pregovarač Kontakt grupa i šta o procesu otvaranja dijaloga kaže Goran Svilanović, član Međunarodne komisije za Balkan.

“Kontakt grupa je nosilac svih odluka i celokupnog procesa u ovom da rešenje ne treba nametati nego da treba otvoriti pregovarački proces. Taj pregovarački proces vidimo kroz nekoliko faza, i onda kažemo prva faza je ovo što sada imamo, dakle put Saveta bezbednosti, naredna faza je faza u kojoj Srbija mora da prihvati da će Kosovo u jednom trenutku biti nezavisno i suvereno i da zbog toga mora da uđe u dijalog s Kosovom s jedne strane, i drugo da uđe u dijalog sa Evropskom unijom, a da Evropska unija sa svoje strane preuzme obaveze u odnosu na Kosovo.”

Ako se već sve to zna postavlja se najpre pitanje kako će se odvijati sami pregovori. O tome za naš program Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo:

“Razgovori između Beograda i Prištine po mom dubokom mišljenju odvijaće se preko radnih grupa, a direktni razgovori će se odvijati uz treću stranu a to će biti onaj i ko bude imenovan za međunarodnog pregovarača, koji če imati i tu poziciju da dovede te razgovore i pregovore Beograda i Prištine do rešenja, po mom mišljenju sličnog rešenja koje predlaže Međunarodna grupa za Balkan.”

Međutim, predsednk Tadić je pozvao predsednika Rugovu na razgovor, što je Rugova odbacio. Šef Koordinacionog centra najavljuje da će i premijer Koštunica navodno pozvati premijera Kosova Bajrama Kosumija na dijalog. Odgovor će verovatno biti sličan. Kakav je stav Demokratske stranke u vezi sa političkim problemom otvaranja dijaloga i naznačenog pitanja posebno, razgovarali smo sa Dušanom Petrovićem, potpredsednikom Demokratske stranke:

“U prilikama kada između kosovskih Albanaca su vrlo česta politička ubistva i kada je nasilje sastavni deo političkog instrumentarija, naravno da sigurno neće niko dati bezuslovnu pozitivnu ocenu dostignutih standarda na Kosovu i Metohiji. Moje lično uverenje je da se približavamo početku razgovora o konačnom statusu Kosova i Metohije i to jeste jedan politički momenat koji će u bitnom odrediti sudbinu celog regiona.”

Petrović takođe ističe značaj radnih grupa:

“Učešće u radnim grupama zavisi od tema kojima se te radne grupe bave. Danas nije nikakav spor o tome da će Srbi a i Srbija da učestvuju u radnim grupama koje se bave tehničkim pitanjima.”

S obzirom dakle da je za pretpostaviti da se niko neće odazvati sada na bilateralne pozive, s obzirom da je taj faktor posrednički međunarodne zajednice neumitan, zašto se onda upućuju ti pozivi?

“Ništa loše ne može biti od bilateralnih susreta između zvaničnika u Srbiji, mislim od predsednika države Borisa Tadića do predsednika Vlade gospodina Koštunicu i političkih lidera kosovskih Albanaca, to je gest dobre volje, gest po mom sudu vrlo mudrog poimanja realne situacije od strane srpskih političara.”

Nataša Kandić na direktno pitanje zašto srpski politički vrh upućuje pozive kosovskom političkom vrhu na bilateralne razgovore, ističe:

“Sa srpske strane su vrlo učestali ti pozivi za razgovor što mislim da srpska strana i dalje pokušava da predstavi tu stvar kao da je Kosovo njeno unutrašnje pitanje, i da sada ti pozivi upućuju da neko bi trebalo da se odazove budući da postoji neki problem a taj problem treba otprilike je problem koji treba zajedno da reše. Srpska strana pri tom zaboravlja da će albanska stana biti veoma obazriva i da bez međunarodnih posrednika a naravno bez predstavnika UNMIK-a odnosno specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN one neće početi nikakve osetljive, odnosno razgovore koji bi se ticali dogovora oko konačnog statusa.”
XS
SM
MD
LG