Dostupni linkovi

Propuštena godina


Argumentujući da je u pogledu aktivne promanjinske politike Vlade Srbije prošla godina izgubljena godina, šef novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavel Domonji navodi:

“Nije učinjeno ono što je moglo da se učini, pre sprega da se unapredi državna praksa. Kad to kažem pre svega mislim na manjinske incidente i nije učinjeno ono što je moglo da se uradi na normativnom planu, nisu doneti važni zakoni koji bi na precizniji način uređivali ostvarivanje manjinskih prava, tu pre svega mislim na Zakon o nacionalnim savetima.”

Zamenik pokrajinskog ombudsmana za pitanje nacionalnog manjina Zoltan Gobor kaže da se suštinski zaključci Helšinskog odbora i preporuka ombudsmana poklapaju kada je reč o potrebi unapređivanja manjinskih prava.

“Pre svega decentralizacija organa vlasti, učešće nacionalnih manjina u svim struktura organa uprave.”

Prošlu godinu markantno su obeležili međunacionalni incidenti, posebno u Vojvodini, a čiji tačan broj se zapravo ni danas ne zna, no to je manje važno pitanje, napominje Domonji.

“Mnogo važniji mi je odgovor na pitanje da li su ti incidenti bili prirodna, normalna i logična posledica države kakva se hoće konstituisati u Srbiji. Naime, svaki pokušaj da se država konstituiše na etničkom principu vodi zaoštravanju manjinskog pitanja, naprosto stoga što su manjine isključene iz vlasništva nad državom.”

Predsednica Slovačkog nacionalnog saveta i koordinatorka svih manjinskih nacionalnih saveta Ana Tomonova Makanova, skrenula je pažnju da je tek na pritisak državnih oragana i manjinskih saveta najavljeno povlačenje skandalozne odluke u Skupštini opštine Šid kojom je ukinuta službena upotreba slovačkog i rusinskog jezika, sa obrazloženjem da takvog stanovništva ima manje od 15 odsto u toj opštini.

“Mi smo se pozivali na Zakon o zaštiti prava i slobode nacionalnih manjina, član 8 koji izričito kaže da se stečena prava ni u kom slučaju, ni u kom obliku, pa ni u kojoj oblasti, ne smeju smanjivati.”

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG