Dostupni linkovi

Teško do ravnopravnosti naroda


Ustavni sud BiH ocijenio je neustavnim nedavno formirano Gradsko vijeće Sarajeva, u koje gradske općine nisu delegirale nijednog vijećnika iz srpskog naroda. Srbima, kao konstitutivnom narodu, navedeno je u odluci Ustavnog suda, mora biti garantovan minimalan broj mjesta u Gradskom vijeću, bez obzira na izborni rezultat stranaka.

Kako će ovakva odluka Ustavnog suda biti provedena, teško je reći, jer političke partije koje su dobile na izborima, osim Socijaldemokratske partije, u općinskim vijećima iz kojih se biraju gradski vijećnici nemaju Srba, ili ih nemaju dovoljno za kandidovanje u Gradsko vijeće. Gradonačelnik Sarajeva u prošlom mandatu, Muhidin Hamamdžić:

“Šta je problem? Stranke koje su na prošlim izborim dobile pravo da formiraju Vijeće ne mogu da se dogovore, nisu se dogovorile o tom kako da ispoštuju taj zahtjev ustavne odrebe o konstitutivnosti naroda. Problem je u tome što stranka SDA i Stranka za BiH, koje su sa tim nacionalnim predznakom, nemaju dovoljno predstavnika drugih naroda izuzev Bošnjaka, tako da one traže od stranke SDP da ona popuni Vijeće sa nebošnjacima, što je, naravno, u najmanju ruku nefer.”

Iz Stranke demokratske akcije odbacuju optužbe da ne žele u Gradskom vijeću Sarajeva provesti odluku o konstitutivnosti naroda, podsjećajući da je Ustavni sud BiH ovu odluku upravo i donio na zahtjev nekadašnjeg predsjednika SDA Alije Izetbegovića. Semiha Borovac, izabrana u poništenom sazivu Gradskog vijeća za gradonačelnika Sarajeva, kaže:

“U Statutu Grada Sarajeva postoji i odredba prema kojoj ukoliko na listama nema izabranih vijećnika, dakle na onim koji su ušli u Gradsko vijeće s općinskih vijeća, onda mogu da participiraju u Gradsko vijeće i oni vijećnici koji nisu izabrani u općinska vijeća. Na tima listama i Stranka za BiH i SDU, a i SDA imaju kandidata koji su iz reda srpskog naroda, a i iz reda hrvatskog naroda. Samo ukoliko ne htjedne da prihvati SDP, odnosno ukoliko se stvarno odreknu da neće da učestvuju u vlasti.”

U Socijaldemokratskoj partiji, koja nije učestvovala u formiranju poništenog Gradskog vijeća upravo zbog problema sa nedovoljnim brojem Srba, kažu da stav neće mijenjati. Vijećnik SDP-a u u jednoj od gradskih općina, Faruk Sijarić:

“Prema izbornom rezultatu imamo pravo najmanje na devet vijećnika od 28. Mi imamo predstavnike i srpskog i hrvatskog i bošnjačkog i ostalih. Mi ćemo predložiti svoje kandidate za vijećnike otprilike u onom skladu kakav je i sastav naših vijećnika. Bit će i Hrvata, bit će i Srba, ali će biti i Bošnjaka. Šta se pokušava nama nametnuti od ovih drugih stranaka, od ovoga bloka? Da SDP da samo Srbe i Hrvate. Pazite, nismo mi srpsko-hrvatska partija.”

Na primjeru sarajevskog gradskog vijeća se, četiri godine nakon donošenja amandmana na državni ustav, pokazalo da nije lako u praksi provesti ustavne izmjene koje garantuju zastupljenost Srba, Hrvata i Bošnjaka na svim nivoima vlasti u BiH. Predsjednik Srpskog građanskog vijeća BiH, Mirko Pejanović:

“Ovakav odnos prema ravnopravnosti naroda ili ravnopravnoj zastupljenosti naroda u Gradskom vijeću je nešto što šteti ideji ravnopravnosti naroda, krši ustave i Federacije i kantona i što dovodi u pitanje ideju multietničnosti, multietničke strukture, multietničkog bića BiH, a posebno grada Sarajeva.”

Kako je Ustavni sud ocijenio nelegalnim izbor Gradskog vijeća, poništene su i odluke koje je uspjelo donijeti na samo dvije održane sjednice. Nevažeći je tako izbor Semihe Borovac za gradonačelnika i dvoje njenih zamjenika, te odluka o dodjeli ovogodišnjih Šestoaprilskih nagrada Grada Sarajeva, koje su već uručene.

U političkim krugovima u BiH, a i među građanima, sve se smatra velikim skandalom. Jedan od predratnih gradonačelnika Sarajeva, Salko Selimović:

“Mislim da je to veoma ružno i daje ružnu sliku o samom gradu i o nama koji živimo u ovome gradu. Sve se moglo i trebalo riješiti još davno. Ovo je stvarno vrlo ružno za grad Sarajevo i ovo ne daje sliku onakvog grada kakav je istinski grad Sarajevo.”

Prema odluci Ustavnog suda, četiri općinska vijeća koja delegiraju vijećnike za Gradsko vijeće Sarajeva moraju to učiniti najkasnije za mjesec dana. U novoformiranom Vijeću mora biti i Srba, a tri mjeseca nakon što bude formirano, Vijeće mora izmijeniti gradski statut i uskladiti ga s ustavnim amandmanima o konstitutivnosti naroda.
XS
SM
MD
LG