Dostupni linkovi

U Vukovaru o Aneksu G


Još je mnogo neriješenih problema kad je u pitanju reguliranje priznavanja i ostvarivanja imovinskih prava državljana bivše Jugoslavije koja su nastala uslijed ratnih sukoba - rečeno je danas na početku Okruglog stola u Vukovaru. Ljubomir Mikić, predsjednik Centra za mir, pravne savjete i psihosocijlnu pomoć iz Vukovara, nevladine udruge koja je organizirala skup, kaže kako je cilj raspraviti teme vezane uz Ugovor o pitanjima sukcesije, naročito aneksa G koji se odnosi na imovinska i stečena prava, ali i nekadašnja stanarska prava građana:

''Jedan od osnovnih razloga zašto smo se odlučili na organizaciju ovog Okruglog stola, jedne diskusije koja bi trebala pojasniti neke stvari i usmjeriti sve sudionike u budućem djelovanju, je veliki broj građana, kako ove tri države, tako i građana u statusu izbjeglica i raseljenih osoba, koji nam se obraća u vezi sa određenom problematikom u ostvarivanju njihovih imovinskih i stečenih prava, kao i stanarskih prava. Oni su se obraćali nama i tražili pomoć prema odredbama Ugovora o pitanjima sukcesije.''

Dok su se države nastale raspadom Jugoslavije relativno lako i brzo dogovorile o podjeli nekadašnje zajedničke imovine, kad su njihovi građani u pitanju stvari stoje posve drugačije, upozorava Ratko Bubalo iz novosadskog Humanitarnog centra za integraciju i toleranciju:

''Sve države sukcesori su najlakše postigle sporazum oko diobe imovine i to je manje-više obavljeno. Kada je riječ o građanima bivše SFRJ, pa i o građanima Srbije i Crne Gore, veoma se malo govori o bitnim odredbama kao što je Aneks G Ugovora o sukcesiji. Ne primjećuje se nikakva ozbiljnija aktivnost državnih organa u realizaciji sporazuma sukcesije.''

Sudionici vukovarskog okruglog stola se nadaju da će njihova rasprava potaknuti bržu primjenu Aneksa G kako bi se lakše riješili imovinski problemi izbjeglica i raseljenih osoba, ali i ispunjavanje međunarodnih obveza novonastalih država, što bi trebalo olakšati i njihov put ka Evropskoj uniji.
XS
SM
MD
LG