Dostupni linkovi

SARAJEVO


Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BIH danas bi trebalo da u prvom čitanju razmatraju Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju depozita u bankama BIH. Predviđeno je i razmatranje, u prvom čitanju, Prijedloga zakona o poštama BIH, kojim se reguliraju osnovna pitanja organizacije i funkcioniranja poštanskog saobraćaja u BiH i poštanskog saobraćaja sa drugim zemljama. Prema ovom prijedlogu zakona, svi subjekti u BiH koji pružaju poštanske usluge moraju konsekventno uvažavati i provoditi principe poštanske politike: poštanske usluge moraju biti dostupne svim građanima BiH bez ikakve diskriminacije, komunikacija putem pismonosnih i drugih pošiljki mora biti dostupna svim fizičkim i pravnim licima, tarife svih korisnika poštanskih usluga moraju biti transparentne i nediskriminatorske.
XS
SM
MD
LG