Dostupni linkovi

PDV od 1. jula 2005. godine?


Izaslanici Doma naroda Parlamenta BiH, izjašnjavajući se pozitivno o Prijedlogu zakona o PDV-u sa jedinstvenom stopom od 17 posto, podržali su prijedlog Vijeća ministara koje tvrdi da će jedinstvena stopa osigurati efikasniji način prikupljanja javnih prihoda i smanjenje sive ekonomije u BiH.

No, usvojeni zakon prate i zaključci kojima se, između ostaloga, od Vijeća ministara i entitetskih vlada traži da do februara naredne godine, kroz mjere socijalne skrbi i programe, osiguraju zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva nakon početka primjene zakona o PDV-u. Bh. premijer Adnan Terzić kaže da oko toga pitanja već postoji dogovor, kao i da se razmišlja o drugim mehanizama zaštite:

“Želim istaći da stopa PDV-a od 17 odsto, koja je inače jedna od najnižih u regionu, neće biti od presudnog uticaja na rast cijena, te da će drugi faktori daleko više uticati na to. Međutim, svjesni smo da bi trgovci mogli iskoristiti priliku i neopravdano povećati cijene radi ostvarivanja super profita. Kako bismo to preduprijedili, razmišljamo o uvođenju posebnog kontrolnog mehanizma za praćenja rasta cijena kruha u prvoj godini primjene PDV-a, uz učešće nevladinog sektora.”

Kao primjer da se dobri efekti sa jedinstvenom stopom od 17 posto mogu postići, Terzić je naveo primjer Crne Gore, s obzirom na sličnosti sa BiH kada su u pitanju ekonomija, veliki obim sive ekonomije, ali i slične stope poreza na promet.
Navodeći samo neke od pokazatelja, Terzić kaže da je razina javnih prihoda u Crnoj Gori za samo jednu godinu primjene PDV-a porasla za oko 55 posto. U Crnoj Gori, koja PDV primjenjuje već dvije godine, nije primijećen trend rasta cijena potrošačke korpe, osim u manjem obimu. Ovo je primjer koji treba izučavati kako bismo stekli uvid u moguće efekte PDV-a i u BiH:

“Svi naučni radnici iz ove oblasti su složni da sistem indirektnog oprezivanja nije najpogodnije sredstvo za izjednačavanje socijalnih razlika, te da je sistem direktnih poreza za to puno pogodniji. Stoga je važno istaći da mi, pored reforme indirektnih poreza, vršimo reformu poreza na dohodak i dobit koji će osigurati dodatnu raspodjelu nacionalnog bogatstva u korist siromašnijih slojeva stanovništva.”

Dom naroda bh. parlamenta zadužio je Vijeće ministara BiH i Upravu za neizravno oporezivanje da izvrše sve tehničke i administrativne pretpostavke koje će omogućiti primjenu zakona o PDV-u od 1. jula 2005. godine, kao i da nakon godinu dana primjene zakona pripreme sveobuhvatnu analizu efekata primjene, kao i analizu mogućnosti uvođenja više stopa PDV-a. Usvajanjem Prijedloga zakona o PDV-u u Domu naroda bh. parlamenta procedura ipak nije okončana, jer je Zastupnički dom BiH zakon usvojio sa diferenciranim stopama, što znači da ovaj prijedlog zakona mora ići na usuglašavanje tekstova.
XS
SM
MD
LG