Dostupni linkovi

Praški finansijski klub u Sarajevu


Praksa je većine zemalja da imaju agencije koje u ime države osiguravaju izvoz. Jedna je to od podsticajnih mjera izvoznoj privredi. To što je bh. kreditno-izvozna agencija domaćin ovogodišnjeg sastanka Praškog kluba, odnosno predstavnika sličnih agencija iz 29 zemalja, znak je ugleda IGE BiH u svijetu. U ovoj agenciji, kaže direktor Lamija Kozarić - Rahman, očekuju dalje poboljšanje svog međunarodnog položaja:

“Samim tim ćemo biti u stanju mobilizirati više sredstava iz inostranstva za podršku bh. izvozu, a također se nadamo da ćemo uspostaviti aktivniju saradnju sa bh. bankama kako bismo smanjili rizik plasmana u bh. privredu. I na taj način mi očekujemo da ćemo nešto malo i sniziti kamatne stope koje idu za podršku izvozu.”

Samo u prošloj godini IGA BiH kreditirala je i pokrila garancijama izvozne ugovore bh. kompanija u vrijednosti 150 miliona konvertibilnih maraka. Zbog ogromnog vanjskotrgovinskog deficita koji ima BiH, ovakva pomoć izvoznicima posebno je bitna, naglašava državni ministar finansija i trezora, Ljerka Marić:

“Stalno govorimo da imamo ogroman taj trgovinski debalans i da zbog toga imamo najviše problema u pregovorima i sa MMF-om i uopće sa održanjem makroekonomske stabilnosti BiH. Znači, ovo je jedan od načina kako bi trebalo omogućiti da se naš izvoz poveća osiguranjem izvoznika da će naplatiti ono što izvezu.”

Da bi izvoznici bili još sigurniji, Praški klub koji okuplja izvozno-kreditne agencije zemalja centralne i istočne Evrope, te Azije, razmjenjuje redovno informacije o dužnicima širom svijeta i njihovom plaćanju drugima za ugovorene poslove. O svemu se savjetuju sa Bernskom unijom, koja pak okuplja velike izvozno-kreditne agencije, osiguravatelje do 10 posto svjetske trgovine. Generalni sekretar Bern unije, Kimberli Vil, o IGI BiH kaže:

“IGA je jedan od ključnih članova Praškog kluba. Bila je jako aktivna otkako je formirana i još uvijek brzo razvija svoju ponudu i nove usluge koje pruža komitentima.”

Odgovor na pitanje zašto uopće formirati agenciju koja će kreditirati izvoz kada to već rade komercijalne banke, u agencijama poput IGE BiH nalaze u tome da banke uglavnom ne žele rizikovati davanjem garancija malim preduzećima i za manje vrijedne poslove.
XS
SM
MD
LG