Dostupni linkovi

Nejasna sudbina vojnih sudova


Sudbina vojnih sudova u Srbiji i Crnoj Gori rešena je Ustavnom poveljom kojom je definisano da oni neće postojati i to pitanje regulisano je odredbom u kojoj se navodi da se nadležnost vojno-pravosudnih organa prenosi na organe država članica. Međutim, zakon o prenosu nadležnosti vojnog pravosuđa na civilno još nije donet u parlamentu državne zajednice iako je planirano da se to učini do 4. avgusta prošle godine, tako da čitava priča kasni čak godinu dana. Sudbina vojnih sudova i tužilaštava biće najverovatnije poznata uskoro jer je formirana radna grupa koja bi trebalo da završi predlog zakona koji će kasnije razmatrati parlament Srbije i Crne Gore. Branislav Bjelica, zamenik ministra pravde u Vladi Srbije rekao je za naš program da ni Srbija ni Crna Gora ne mogu samostalno da uređuju način prenošenja nadležnosti sa vojnog na civilno pravosuđe jer je to pitanje u isključivoj nadležnosti Skupštine državne zajednice.

“Modalitet načina prenošenja nadležnosti mora biti uređen zakonom koji će doneti državna zajednica. A kakav će biti taj modalitet je stvar dogovora država članica koji će proisteći iz rada u toj radnoj grupi.”

Nedavno je u crnogorskom parlamentu donet zakon o prestanku rada Vojnog suda i Vojnog tužilaštva u Podgorici i vojni pravosudni organi u Crnoj Gori praktično su prestali da rade u aprilu ove godine, nakon čega se u javnosti pojavila priča da Srbija ne želi da ukine vojno pravosuđe ili da namerava da ga bar delimično sačuva. Banislav Bjelica demantovao je te spekulacije:

“Vlada Srbije nikada nije zauzela takav stav niti ima nameru da menja Ustavnu povelju, što bi proizašlo iz takvog stava Vlade Srbije. Jedino što je Vlada Srbije zauzela kao stav je činjenica da Crna Gora samostalno ne može da donese zakon o prenošenju nadležnosti vojnog pravosuđa na civilno pravosuđe već je to isljučivo u nadležnosti državne zajednice.”

Odluku Crne Gore o vojnom pravosuđu za naš progam prokomentarisao je Jovan Buturović, bivši sudija Vrhovnog vojnog suda:

“Ovo što je napravila Crna Gora to je jedan pravni skandal. Oni to nisu mogli da ukidaju, jednostavno nemaju ta ovlaštenja. Ovlaštena je državna zajednica, jer je to u njenoj isključivoj nadležnosti.”

Buturović smatra da je sa pravne strane situacija oko vojnog pravosuđa potpuno jasna.

“Trebalo je doneti taj zakon pre godinu dana. Taj zakon nije donet iz političkih razloga zato što se političari Srbije i Crne Gore oko toga nisu mogli dogovoriti. Međutim, mislim da je greška učinjena time što su vojni sudovi odjednom ukinuti. Trebalo je ostaviti da se sudbina vojnih sudova reši u stabilnim političkim uslovima a ne ovako gde se politička raspoloženja svaki čas menjaju.”

Jovan Buturović ocenio je da sudbina vojnog pravosuđa zavisi od dogovora unutar radne grupe i da su šanse za opstanak vojnih sudova minimalne i naveo šta je jedno od mogućih rešenja:

“Postoje u krivičnom zakonu i krivična dela protiv oružanih snaga, odnosno vojske. Civilni sudovi nisu osposobljeni da sude za ta krivična dela, i ako bi se preneli poslovi na civilne sudove onda bi pri civilnim sudovima i to pri nekoliko okružnih sudova bilo potrebno osnovati takozvana vojna veća koji bi sudili za takozvana vojna krivična dela.”

Branislav Bjelica zaključio je da će način prenošenja nadležnosti sa vojnih na civilne sudove biti stvar dogovora država članica, ali je dodao da o tome još nije razgovarano.

“Što se tiče obima prenošenja nadležnosti očigledno je da prema odredbama Ustavne povelje nema mogućnosti da se samo delimično prenosi nadležnost sa vojnih pravosudnih organa na civilne. Međutim, ono što će biti predmet zakona to je način i obim prenošenja nadležnosti, na koji način će biti formirana sudska odeljenja pri redovnim sudovima. Pri tome mislim da će to verovatno biti jedini mogući predlog za sada.”

Predviđeno je da radna grupa za izradu zakona o prenošenja nadležnosti sa vojnog na civilno pravosuđe završi posao do 30. avgusta.
XS
SM
MD
LG