Dostupni linkovi

Ipak greška u kucanju


RSE
Državnu zajednicu Srbije i Crne Gore tvore suverene države i to na principu dobrovoljnosti i njihovo je neotuđivo pravo da u određenom trenutku mogu napustiti tu zajednicu, kaže za Radio Slobodan Evropa ministar odbrane Prvoslav Davinić i naglašava da upravo to dokazuje da je u pitanju štamparska greška te da formulacija o mogućnosti da vojska interveniše u slučaju secesije nije mogla čak ni koncepcijski da se nađe u Predlogu strategije dražavne odbrane.

DAVINIĆ
U takvim uslovima nema mesta za bilo kakvu intervenciju vojske. Ja ne znam koji je to mehanizam koji bi mogao da se stavi u pokret da bi se slobodno izražena volja crnogorskog naroda prenebregla. Tu nema mesta vojsci.

RSE
Vojni analitičar Aleksandar Radić objašnjava da se pokazalo da dve države članice još uvek nisu sigurne šta je to što bi trebalo da dele a šta da održavaju samostalno kada je u pitanju strategija odbrane i da u toj činjenici leži i povod i uzrok trenutnog konflikta.

RADIĆ
Promena formulacije u finalnoj varijanti strategije koja ukazuje na mogućnost da se vojska angažuje protiv svake forme secesije pronađena je jedna zla primisao, nešto što se temelji na inerciji očuvanja jugoslovenske ideje a što se snažno oseća u delu političke partije u Srbiji pa i vojnom vrhu. Za Crnu Goru je to nešto što je učinjeno sa predumišljajem. Opet s druge strane i vojni vrh i ministar odbrane tvrde da je riječ o nehatu. Kako bilo, Crna Gora očigledno želi da se vojska definiše kao zajednička i ni u kom slučaju jedinstvena. I potpuno je jasno da strategija bez tih promena neće moći biti usvojena.

RSE
Davinić, međutim, naglašava da se čitava diskusija oko sporne formulacije odnosila na činjenicu da postoje pojedini delovi dve države koji mogu biti predmet pokušaja secesije.

DAVINIĆ
Secesija je naravno akt koji može da se desi uz oružanu borbu i onda u tim i takvim slučajevima vojska, policija i snage bezbednosti države moraju da se koriste da bi takve ilegalne akte sprečila. Mi nismo hteli u toj strategiji da ulazimo u detalje koji su to delovi, čije teritorije koji bi mogli da budu predmet takvih ilegalnih aktivnosti zbog toga što smatramo da samo načelno treba takve opasnosti i i izazove bezbednosti države naznačiti. Prema tome apsolutno nema nikakvih razloga za zabrinutost.

RSE
Rok za reforme oružanih snaga je kratak, objašnjava Radić i naglašava da je nepotrebno izgubljeno vreme u pokušaju da se formuliše tekst strategije državne odbrane. Istovremeno o samom značaju ovog dokumenta Radić kaže:

RADIĆ
Strategija odbrane je ključni dokument utoliko što od njega polazi kreiranje vojne doktrine i svih dokumenata koji treba da operacionalizuju viziju reforme oružanih snaga.

RSE
Naposletku najavljujući sednicu Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije i Crne Gore koja će biti održana u ponedeljak, Davinić ističe da je sporna formulacija već izmenjena, da će diskusija biti usmerena na preformulisanje ostalih spornih delova teksta u tom dokumentu i izražava očekivanja da bi strategija državne odbrane uskoro mogla biti usvojena i u parlamentu državne zajednice.

DAVINIĆ
Ja se nadam da će tom prilikom članovi političkih partija iz Crne Gore koji su imali ove primedbe ili biti zadovoljni sa objašnjenjem koje ću im dati ili će dati konkretne sugestije kako te formulacije da se poboljšaju. Ja mogu unapred da kažem da će te njihove formulacije biti prihvaćene ukoliko one ne predstavljaju jednostrano tumačenje i intepretaciju Povelje državne zajednice.

Preporučujemo

XS
SM
MD
LG