Dostupni linkovi

Raspravu o promjeni Ustava BiH odbijaju oni koji kažu da predstavljaju interes jednog naroda


RSE
Ustav BiH, nastao na Dejtonskom mirovnom sporazumu, ne može više osigurati normalno funkcionisanje države i nužno ga je mijenjati, zahtjev je većine političkih partija i intelektualaca Federacije BiH. S druge strane, politička javnost Republike Srpske odbija bilo kakav razgovor o ovoj temi.
Uoči javne rasprave u državnom parlamentu predsjednik Narodne skupštine RS-a, Dragan Kalinić, najavio je kako parlamentarci iz ovog entiteta neće učestvovati u razgovorima o izmjeni Ustava BiH. Ovakav stav podržale su sve političke partije RS-a.

Inicijatori za promjenu Ustava, koalicija HDZ i Demokršćani, predlažu ukidanje složene unutrašnje strukture države, skupog državnog aparata i uspostavljanje federalnih jedinica. Jedan od lidera HDZ-a, Martin Raguž pojašnjava:
RAGUŽ
Da se dođe do racionalne ustavne strukture koja neće predviđati različita asimetrična rješenja u različitim dijelovima. Podsjetit ću vas: Federacija deset kantona, RS unitaran model. Podsjetit ću vas: Distrikt Brčko. Dakle, sve unutar jedne zemlje. Predlažemo jasne kompetencije na razini BiH i jasnu ulogu centralne vlade, decentraliziranu BiH, sa federalnim jedinicama sa na isti način riješenim pravima i naroda i pojedinaca. Federalna jedinica vam može biti kanton, može biti regija, može biti i pokrajina, ali mora imati jasnu ustavnu dimenziju šta joj pripada od ovlasti i mora biti isto to riješeno u jednoj regiji, jednom kantonu ili jednoj pokrajini - i u Hercegovini, i u Posavini, i u Krajini i u drugim elementima.
RSE
U Srpskoj demokratskoj stranci ističu da ni jedna politička partija u RS-u neće podržati promjenu Deytonskog sporazuma, a samim tim i unutrašnjeg uređenja BiH. Portparol SDS-a, Dušan Stojičić.
STOJIČIĆ
Smatramo da je ta priča u potpunosti, bar s naše tačke gledišta, prežvakana, da se u toj priči nema šta novo reći. Mi smo rekli vrlo jasno: dogradnja Dejtonskog mirovnog sporazuma - da; revizija ili radikalna promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma, a kada o tom govorim govorim o Ustavu BiH, radikalna promjena unutrašnje ustavno - pravne strukture za nas nije prihvatljivo. Mi u toj priči ne želimo učestvovati. Zato smo smatrali da se ne može unedogled otvarati ta tema, pokušavajući da se pukim održavanjem te teme eventualno uhvati ona druga strana na spavanju, pa da prihvati nešto što ne može da prihvati i nikada neće prihvatiti.
RSE
Političke partije iz RS-a u inicijativama za promjenu Ustava BiH prepoznale su ideju o ukidanju ovog entiteta i to neće dozvoliti, naglašava Goran Milojević iz Partije demokratskog progesa i aktuelni presjedavajući Doma naroda državnog parlamenta.
MILOJEVIĆ
Postojeći ustavno - pravni okvir BiH, po našem mišljenju, pruža mogućnosti da se BiH transformiše u modernu državu, u skladu sa evropskim standardima. Niko od nas političara iz RS-a nije toliki politički naivan da ne vidi da je ustvari cilj većine ovih inicijativa ukidanje RS-a. Političari iz RS-a to jednostavno neće dozvoliti jer u postojećem ustavnom rješenju imamo mehanizme za to.
RSE
Do šire reforme Ustava nužno je izvršiti manje intervencije, ističe Mirsad Ćeman, jedan od predlagača amandmana na izbor članova državnog predsjedništva i amandmana koji bi regulisao prava sticanja dvojnog državljanstva.
ĆEMAN
Mora se, naime, omogućiti da svi građani BiH, bez obzira na entitetsku pripadnost, imaju pravo birati i biti birani za člana Predsjedništva BiH, odnosno za delegate Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i odgovarajuće rješenje za izbor članova Ustavnog suda BiH. I na kraju, mnogobrojni građani BiH koji su našli utočište i potrražili svoju perspektivu u drugim državama dugo već traže od nadležnih organa BiH da se bar što se tiče domaćeg zakonodavstva, u BiH liberalizuje, tj. da se omogući zadržavanje bh. državljanstva u slučaju da se uzme državljanstvo druge države. Predložena izmjena je na tragu ovih opravdanih zahtjeva.
RSE
Jakob Finci upozorio je da se izmjenama Ustava mora osigurati ravnopravnost građana a ne naroda, na čemu insistiraju i sve međunarodne konvencije.
FINCI
Sjetit ćete se da smo imali 31 posto mješovitih brakova i da se djeca iz tih brakova vjerovatno mogu deklarisati kao pripadnici jednog ili drugog konstitutivnog naroda. Kako s tim ljudima u čijim žilama teče 12,5, 25 ili 50 posto krvi onog drugog konstitutivnog naroda? Ili se to ostavlja na slobodan izbor onako kako to Ured ombudsmena propisuje - da je čak i zabranjeno pitati, recimo državnog službenika, kojem konstitutivnom narodu pripada, jer je to je njegova privatnost?
RSE
Dobro je što su u Parlamentu BiH pokrenuti inicijativa i razgovori o promjeni Ustava, ali to mora biti učinjeno uz konsenzus sva tri konstitutivna naroda, ističe potpredsjednik Stranke za BiH, Šahbaz Džihanović.
DŽIHANOVIĆ
Ništa se u BiH ne smije nametati, ne smije se ništa prejudicirati i ne smije se ništa činiti tako da tako krupno pitanje ostane nedorečeno u pogledu prava na potpuno izjašnjavanje bilo kog od konstitutivnih naroda u BiH. Ja naravno ne smatram da nacionalne stranke predstavljaju interes naroda, ali je indikativno da se protive raspravi o amandmanima na Ustav BiH oni koji kažu da predstavljaju interes jednog naroda.
RSE
Komisija za ustavno - pravna pitanja Parlamenta BiH u narednom periodu razmotrit će ponuđene amandmane i prijedloge ustavnih promjena, dati svoje mišljenje i uputiti ih na razmatranje u Predstavnički dom.
XS
SM
MD
LG