Dostupni linkovi

Vanredna vijest

DVOSTRUKA EVROPSKA PROVJERA CRNOGORSKOG ZAKONA O MANJINAMA


RSE
''Očekujem da će u toku nedjelje sve biti gotovo'', rekla je za naš radio Ana Zec, pravni savjetnik podgoričke kancelarije Savjeta Evrope, govoreći o nacrtu Zakona o pravima nacionalnih manjina koji se trenutno nalazi na drugoj ekspertizi u Savjetu Evrope. Razlog dvostruke ekspertize nijesu krupne primjedbe već naprotiv, prema riječima Ane Zec, želja Savjeta Evrope da zakonski tekst od početka do kraja bude urađen uz učešće evropskih eksperata, kako bi finalni razultat bio zakonski tekst potpuno usklađen sa savremenom praksom i standardima.
ZEC
Mi smatramo da su komentari zaista bili urađeni na jedan izuzetno kvalitetan način i da su zasigurno dali i doprinijeli na kvalitetu ovoga zakona. U svakom slučaju, ovaj završni pregled ili završna ekspertska analiza samo će još više doprinijeti i kvalitetu zakona.
RSE
''Primjedbe su uglavnom bile teoretske prirode'', rekao je Miodrag Vučinić, profesor međunarodnog prava podgoričkog Pravnog fakulteta i člana radne grupe za izradu Nacrta zakona o pravima nacionalnih manjina. ''Radna verzija teksta je odavno završena i upravo se ovih dana očekuje završetak druge ekspertize Savjeta Evrope'', kaže profesor Vučinić, dodajući, da su primjedbe stručnjaka Savjeta Evrope nakon prve ekspertize prihvaćene, te da je u skladu sa njima korigovan tekst budućeg zakona. Profesor Vučinić očekuje da će tekst u takvom obliku biti proslijeđen Skupštini na usvajanje.
VUČINIĆ
Bilo je nekih primjedbi oko definicije manjine, jer ne postoji opšte-prihvaćen stav o tome kako se određuje i definiše manjina. Bilo je nekih primjedbi oko toga na koga se primjenjuje, da li samo na pripadnike manjina ili i na raseljena lica. Bilo je još i oko obima afirmativne akcije u pogledu prava na predstavljanje, oko konstituisanja nacionalnih savjeta, koji treba da predstavljaju manjinu. Mi smo to prošli još jedanput, prodiskutovali, većinu tih stvari i usvojili. Vidjećemo kako će to da ide. To bi trebalo da se usvoji bez nekih većih rasprava.
RSE
''Ključ Zakona o pravima nacionalnih manjina treba da bude definisanje mahanizma za siguran pristup predstavnika nacionalnih manjina u državni parlament'', smatra Ferhat Dinoša, predsjednik Demokratske unije Albanaca, koji ističe da bi najbolji mehanizam bio drugi dom u crnogorskom parlamentu, čija alternativa može biti definisanje mehanizma za sigurnu prohodnost nacionalnih manjina po modelu kvota, odnosno unaprijed utvrđenog broja poslaničkih mjesta razervisanih za predstavnike nacionalnih manjina. Druga ekspertiza Nacrta zakona će pokazati da li će Savjet Evrope prihvatiti manjinske kvote.
DINOŠA
Na sastanku koji je bio organizovan u Podgorici od strane šefa kancelarije Savjeta Evrope, gospodina Ristovskog, rečeno je da to, ukoliko bude dogovor političkih subjekata u Crnoj Gori, će biti nešto što će biti prihvatljivo i za Savjet Evrope. Predstavnik DPS-a po prvi put je javno rekao da neće bježati od toga da se definišu te manjinske kvote i da se svakom građaninu ostavi mogućnost slobodnog glasanja bilo za manjinski subjekt, bilo za subjekt na nivou države.
RSE
Iako se povratak Nacrta zakona o pravima nacionalnih manjina očekuje već ovih dana, on se najvjerovatnije neće uskoro naći pred poslanicima parlamenta. ''Mislimo da Zakon o pravima nacionalnih manjina treba usvojiti do kraja godine'', rekao je za naš radio Miodrag Vuković, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, dodajući, ''da bi bilo dobro sačekati i promjenu Ustava.

''Crna Gora treba da požuri sa donošenjem Zakona o pravima nacionalnih manjina, ali ne usvajanjem riješenja koja ne predstavljaju evropsko iskustvo i koja bi mogla da ustalasaju teško stečenu međuvjersku i međunacionalnu praksu'', rekao je Vuković.
VUKOVIĆ
Mislim da je dvodomni parlament apsolutno loše riješenje u jednoj maloj političkoj zajednici sa velikim brojem manjinskih etničkih zajednica kao što je Crna Gora. Rješenje o kvotama je prihvatljivije, ali i te kvote su problematične, odnosno, zahtijevaju precizno definisanje ili se mora tačno znati o kojim manjinskim zajednicama se radi, koje manjinske zajednice treba da uđu u parlamet, na osnovu kojih kriterijuma. Treba prvo dogovoriti: šta su manjinske zajednice, nacionalne manjine ili manjinski narodi, kako ih definisati, a onda i način njihovog neposrednog predstavljanja u parlamentu.
XS
SM
MD
LG