Dostupni linkovi

Vanredna vijest

MIROVNE SNAGE ZA IRAK PODIJELILE BIH


RSE
Odluka Predsjedništva BiH o slanju bosanskohercegovačkih vojnika u Irak izazvala je burne reakcije cjelokupne domaće javnosti. Dok predstavnici vlasti argumente “za” baziraju na tome da je misija humanitarnog karaktera, poznavaoci prilika, ali i javnost, smatraju da vojnike ne treba slati u Irak i zbog sigurnosnih, ali i političkih razloga. Ministar odbrane BiH Nikola Radovanović.
RADOVANOVIĆ
Ta jedinica bi brojala, po toj preporuci, 36 pripadnika. Prva smjena bi bila spremna za upućivanje 1. septembra ove godine i bila bi tamo upućena na šest mjeseci, sa mogućnošću da se nakon šest mjeseci uputi i naredna grupa vojnika.
RSE
Ministar vanjskih poslova BiH Mladen Ivanić:
IVANIĆ
To nije nikakva borbena jedinica, to je jedinica koja ima humani karakter, jedinica koja treba da pomogne ljudima da žive sigurno i bezbjedno. I sa tog stanovišta, ne vidim ni jedan razlog zašto bi bilo ko mogao da ima nešto protiv slanja te jedinice. I zašto bi slanje neke jedinice, koja treba da pomogne običnim ljudima bilo uslovljeno nekom vrstom prijetnji i izlaganja terorizmu. Teško onome ko će terorističkim aktivnostima da se bavi zato što je poslana grupa ljudi koja treba da pomogne ljudima i vrši deminiranje.
RSE
Praksa je pokazala da terorističko djelovanje u Iraku nije usmjereno samo na vojne ciljeve nego i na centre zapovjedništva i kampove, gdje su smješteni stranci. Vojni analitičar “Oslobođenja” Antonio Prlenda upozorava da ne treba zanemariti ni činjenicu da BiH nema iskustva u slanju vojnika u mirovne misije, osim u pojedinačnim slučajevima, kada se radilo o vojnim posmatračima.
PRLENDA
Ono što mene zabrinjava nije spremnost naših vojnika tamo. Mene zabrinjava spremnost naše administracije da organizira odlazak i boravak naših vojnika tamo, da njihovim obiteljima pruži sve što sljeduje toga vojnika tamo, ne samo novčane prinadležnosti njima direktno, nego i brigu prema njihovim obiteljima. Pošto je veliki rizik tamo, velika je vjerovatnoća da neki od naših vojnika tamo može poginuti. Ja se bojim da supruga i majka nekog tog vojnika uopće neće osjećati nikakav ponos, koji bi ublažio taj bol. Ta je operacija u Iraku i politički sporna, jer znamo da javno mnijenje, ne samo u svijetu, nego i naše ovdje, ne podržava tu akciju.
RSE
Prlenda napominje da vlada SAD-a nije tražila od BiH da pošalje svoje vojnike u Irakm, nego je Predsjedništvo to ponudilo američkoj vladi. Građani smatraju da je takva odluka bila ishitrena.
GRAĐANIN 1
Ja da sam vlast, ja ih ne bi poslao.
GRAĐANIN 2
Dosta nam je rata i dosta je tim momcima rata i svega oko rata.
GRAĐANIN 3
Ja sam bio tamo, došao sam prije tri dana, ali nisam bio kao vojnik, nego sam radio. Ja nisam imao problema nikakvih.
GRAĐANIN 4
Dosta smo mi preživjeli ovdje u ratu, tako da ne bih volio nikom da poželim da ode tamo.
GRAĐANIN 5
Moje mišljenje je takođe da stvarno ne treba da šaljemo vojnike.
RSE
Ministar sigurnosti BiH Bariša Čolak napominje da se od donošenja odluke situacija u Iraku promijenila, te da je treba još jednom sagledati.
ČOLAK
Situacija se iz dana u dan praktično mijenja i usložnjava, tako da sam uvjeren da treba uzeti u obzir sve ono što je danas objektivno i u BiH, ali i ono što se dešava u Iraku. Naravno, ne mogu prejudicirati kakva će odluka biti, ali se zalažem za to da u toj odluci sudjeluju sve relevantne strukture našeg društva. Naravno, prije svega mislim na vlast u BiH, ali, mislim da moramo kod donošenja odluke itekako ozbiljno uzeti u obzir i sud javnosti.
RSE
Vijeće ministara dužno je još jednom pripremiti detaljnu informaciju, koja će Predsjedništvu BiH biti prezentirana u julu, kada će biti donesena i konačna odluka.
XS
SM
MD
LG