Dostupni linkovi

KUDA VODE SRBIJU?


RSE
Da li je nova vlast u diskontinuitetu sa prethodnom dosovskom ili u kontinuitetu sa Miloševićevom, jedno je od pitanja koje se postavilo na javnoj raspravi “Kuda danas vode Srbiju”. Slušamo Zagorku Golubović, socijalnog antropologa i članice Saveta za korupciju pri bivšoj Vladi koja je na tu funkciju podnela ostavku.
GOLUBOVIĆ
Koliko je sadašnja politika vladajuće koalicije stvarno demokratska, ili je znatno odstupanje od demokratskih procesa. Time neću da kažem da je bivša vlast tj. dosovska bila kategorično, odnosno da je pravila takve korake koji su kategorično davali odgovor na ovo pitanje da je demokratska, jer je i ona bila nekogzistentna u tom pogledu, ali mislim da je opravdano postaviti pitanje koliko je ova sadašnja vlast demokratska ili je u znatnoj meri odstupanje od toga. Drugim rečima, da li je ona u kontinuitetu ili diskontinuitetu sa onim što se dogodilo 5. oktobra?
RSE
Šta ukazuje po mišljenju Zagorke Golubović na to da nova vlast ne sprovodi demokratske procese već naprotiv da ih koči svakim svojim potezom?
GOLUBOVIĆ
Prva i osnovna manifestacija koja dovodi u pitanje taj kontinuitet demokratske tranzicije sastoji se u tome što se može videti da manjinska vlada vodi politiku neprincipijelnih kompromisa sa partijama bivšeg režima u jednom vrlo nebuloznom stavu prema međunarodnoj zajednici. Drugi, naročito izraženi neprincipijelni kompromis je stvaranje nekog takozvanog novog patriotizma, a pre svega u tretiranju haških optužnica i haških optuženika i odbijanja sve eksplicitnijeg da se suočimo sa ratnim zločinima koji su se događali u Srbiji. Treći vid ili treća manifestacija ovakvog neprincipijelnog kompromisa ne samo sa politikom bivšeg režima nego i sa jednom nedemokratskom politikom jeste devalvacija kadrovske politike. Ja mislim da personalna politika koju praktikuje sadašnja vlast predstavlja stvarno kompromitovanje manjinske vlade. S jedne strane, reč je o rehabilitaciji kadrova bivšega režima. Ja sam ukazivala na činjenicu recimo ministra pravde. Da je on ministar turizma možda bi to moglo da se proguta, ali ministra pravde koji je u bivšem režimu igraojednu izrazitu negativnu i nedemokratsku ulogu i on je sad ministar pravde. Pogledajte vi seriju ministara. Mislim da to jedna karikatura Koraksa najbolje pokazuje. To je karikatura u kojoj u središtu sedi vrhunski vođa Koštunica a oko njega ministri sa puterom na glavi. A takvih ministara sa puterom na glavi je dosta u toj vladi.
RSE
Sociolog Srećko Mihajlović postavlja pitanje:
MIHAJLOVIĆ
Oni koji ovu zemlju vode i vodaju, oni su time očigledno zadovoljni jer uvek iznova pokušavaju da dođu u tu poziciju da vode i vodaju zemlju. Šta je sa onima koji su vođeni ili vodani? Tragičan je odgovor a on glasi i oni su zadovoljni tim što su vođeni.
RSE
Mihajlović potom o fenomenu građana konstatuje:
MIHAJLOVIĆ
Da smo svi pomalo socijalisti malo se videlo 90. godine kada se ta floskula pojavila. Ljudi se tada tako nisu ni osećali. Drukčije je sada posle 2000. godine. To pomalo socijalizma se i vidi i oseća. Iako to naravno nema veze sa ovima koji se nazivaju socijalistima a koji su okupljeni u ovih nekoliko takozvanih socijalističkih partija.
XS
SM
MD
LG