Dostupni linkovi

Vanredna vijest

Saradnja oko seizmičkih karata


Esad KRCIĆ U Podgorici je predstavljen međunarodni projekat „Harmonizacija seizmičkih karata za zemlje zapadnog Balkana usklađenih sa sistemom Evropske unije". Koordinator projekta je Seizmološki zavod Crne Gore, a finansijer NATO „Program nauka i bezbjednost“.

Seizmološki zavod Crne Gore će biti nosilac i koordinator projekta „Harmonizacija seizmičkog hazarda za zemlje zapadnog Balkana“. Osnovni ciljevi ovog trogodišnjeg projekta vrijednog skoro 650 hiljada eura, kojeg finansira NATO „Program nauka za mir i bezbjednost“ su: povećanje sigurnosti ljudskih života, materijalnih dobara i istorijskog nasljeđa, a predviđa izradu savremenih seizmoloških karata harmonizovanih sa evropskim standardima u ovoj oblasti za sve države učesnice. Dio sredstava će biti usmjeren za nabavku savremenih seizmoloških instrumenata i obuku mladih kadrova u vodećim svjetskim institucijama u oblasti istraživanja seizmičkog rizika. Direktor Projekta i Seizmološkog zavoda Crne Gore Branislav Glavatović je tokom prezentacije, između ostalog, govorio o finalnim proizvodima projekta:

„S obzirom da projekat predviđa i nabavku izvjesne količine seizmološke opreme očekujemo da će i naše seizmološke ili seizmičke mreže biti kroz tu komponentu značajno poboljšane. Ova komponenta poboljšanja naučne saradnje za čitav region vidimo je i kao finalni produkt jer će ona imati i pozitivne reperkusije u svakom slučaju na sve te zemlje učesnice kao korisnike ovih karata kao konačnog produkta, ali i svih ovih benefita o kojima govorim“.

Projekat će inače biti realizovan kroz više odvojenih cjelina, a u međuvremenu će u cilju koordinacije, periodično biti realizovano i nekoliko radionica koje će biti održane u regionalnim centrima. Pomoćnik crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Zoran Begović je istakao značaj Projekta, sa aspekta smanjenja rizika od eventualnih zemljotresa:

„Regionalni istraživački projekat „Harmonizacija karata seizmičkog hazarda za zemlje zapadnog Balkana“ ima za cilj klasifikovanje elemenata saizmičkog hazarda na prostoru Crne Gore i cijele regije zapadnog Balkana na vrlo savremen i vjerodostojan način. Takav cilj ovaj projekat čini u cijelosti kompatibilnim sa osnovnim sadržajem i koncepcijom nacionalne strategije za vanredne situacije u Crnoj Gori, a Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost time doživljava ovaj projekat kao izuzetno značajan i s aspekta vrlo važnih aktivnosti u definisanju očekivanog nivoa zemljotresnog rizika i stvaranje preduslova i mehanizama za njegovo smanjenje kao dominantnog cilja ovoga sektora“.

Projekat usaglašavanja karata rizika od zemljotresa za zemlje zapadnog Balkana je veoma značajan i sa aspekta evropskih integracija o čemu je, između ostalog, govorio Mihael Gerevski u ime kodirektora zemalja učesnica projekta:

„Ovaj je projekat izuzetno značajan zato što praktično pomaže uvođenjem nacionalnih dokumenata za Evrokod 8. Praktično, seizmičke hazardne mape su najvažniji dokument koji svaka od evropskih zemalja, a i zemlje koje pretenduju da budu, treba da uvedu. Mislim da je ovaj projekat izuzetno značajan i ja se nadam da će praktično pomoći da lakše usvojimo evropske propise u građevinarstvu“.
XS
SM
MD
LG