Dostupni linkovi

Vanredna vijest

EVT dobio spor protiv države


Zoran RAKIC

Vidoje Momčilović, vlasnik firme ''EVT'', koja se obratila međunarodnom sudu podneskom za hitnu primenu 11 godina starog rešenja o izvršenju protiv dužnika, poljoprivrednog kombinata ''Jedinstvo'' iz susednog Lebana, objašnjava da je reč o dve ipo hiljade evra nematerijalne štete, 3 000 koje idu međunarodnom sudu za troškove a 65 000 evra sa kamatama trebalo bi da mu se isplati na ime osnovnog potraživanja. To je ipak manje nego što bi, da je raspolagao tim novcem zaradio za 11 godina .

»Nisam zadovoljan cifrom koja mi je dosuđena. Ja sam tu cifru imao i pre 12 godina. Da sam ja 12 godina okretao te pare, ta cifra bi danas bila daleko, daleko veća i omogućio bih i samoj firmi i svojoj porodici daleko veće uživanje. Ovako sam došao u situaciju da nemam praktično za hleb jer Trgovinski sud i određene sudije u Trgovinskom sudu Leskovac su me dovele na prosjački štap.«

Zbog raznih okolnosti a na kraju i fizičkog nestanka dužnika, nije bilo moguće naplatiti Momčilovićeva potraživanja koja mu je sud svojevremeno priznao, objašnjava Dragan Zdravković, predsednik Trgovinskog suda u Leskovcu.

U poslednjih osam meseci ovo je treća dobijena presuda pred tim sudom na osnovu predstavki iz Srbije, a prva u južnoj Srbiji. Takođe, reč je o prvom sporu koji se tiče povrede prava na imovinu i nesmetano uživanje imovine, od strane države Srbije. Dragutin Vidosavljević, advokat nevladine organizacije ''Odbor za ljudska prava'', koji je pisao predstavku sudu u Strazburu, upozorava da će ''efikasnost Trgovinskog suda u Leskovcu i uopšte sudova u Srbiji ubuduće biti predmet pažnje Komiteta ministara Saveta Evrope koji je nadležan za izvršenje ovakvih odluka.

»Sama činjenica da je odugovlačenje postupka pred Trgovinskim sudom bilo predmet jedne komercijalne odluke evropskog suda, zbog povrede prava na imovinu, govori da je to izuzetno neefikasan sud, a naše iskustvo govori da je to jedna institucija koja je u znatnoj meri doprinela propadanju privrede u Leskovcu, odugovlačenjem postupaka i uništavanjem privrednih subjekata.«

Sud u Strazburu je do sada odbacio oko 1.000 predstavki iz Srbije sa obrazloženjem da su neosnovane ili da podnosioci nisu prethodno potrošili sva pravna sredstva. U slučaju preduzeća ''EVT'' iz Leskovca radi se o povredi prava na uživanje imovine za koje se obično dosuđuju visoka obeštećenja pa se relativno nizak iznos, određen u okviru osnovnih potaživanja tumači kao svojevrsno upozorenje Srbiji.
XS
SM
MD
LG