Dostupni linkovi

Nema prave završne reči


Prilikom iznošenja završnih reči u procesu za ubistvo Zorana Đinđića, advokati odbrane su tvrdili da je optužnica za ubistvo premijera u celini dokazana, ali da tokom suđenja nisu rasvetljeni motivi i pozadina atentata. Odbrana optuženih, sa druge strane, smatra da dokazi izvedeni u postupku ne dovodi njihove branjenike u vezu sa ubistvom prvog demokratskog premijera Srbije.
Advokat porodice Ðinđić Rajko Danilović, kaže da niz činjenica ukazuje da je atentat na premijera politički motivisan, ali da se istraga u tom smislu vodila delimično, i da se samo "stidljivo bavila pozadinom ubistva".

"Takav zaključak otvara niz pitanja, ko je optužene podržavao, podsticao, hrabrio, a tokom krivičnog postupka i pokušavao da zaštiti, obećavajući im lažnu nadu da će izreći krivičnu odgovornost, ili čak u neko dogledno vreme, postići korist od ovog zločinačkog čina. Te podstrekače a možda i saizvršioce ili bar pomagače nismo uspeli na ovom sudu da saslušamo ni kao svedoke," kaže Danilović.

Dakle advokati porodice Ðinđić navode da je optužnica za ubistvo premijera u celini dokazana, ali da tokom suđenja nisu rasvetljeni motivi i pozadina atentata. Advokat Srđa Popović, je u svojoj završnoj reči rekao da je "krivica ljudi koji sede na optuženičkoj klupi banalna":

"Moje je da konstatujem u završnoj reči da pravu završnu reč ne mogu ni da dam. To ću možda moći da učinim tek onda, kada se jednog dana, budu našli na optuženičkoj klupi pravi organizatori i nalogodavci, a ne ovi puki izvršioci, čija je krivica, uostalom, potpuno dokazana."

Branilac prvooptuženog komandanta "Crvenih beretki" Milorada Ulemaka, advokat Slobodan Milivojević tražio je u završnoj reči oslobađajuću presudu, jer tokom suđenja nisu utvrđeni materijalni dokazi koji bi, kako je rekao, povezali njegovog branjenika sa ubistvom premijera:

"U dokazima, u onom spisu gde je ubijen premijer Đinđić i gde je pogođen Veurović, postoji samo jedan metak, dve čaure i tri hica. Kako to?"

Još i tokom pretkrivičnog postupka redukovano je interesovanje za ulogu obaveštajnih službi u pripremi, izvršenju i u uvidu ubistva premijera, pa je stoga advokat Zvezdana Jovanovića optuženog da je pucao u premijera, Nenad Vukasović u svojoj završnoj reči rekao i ovo:

"Ubistvo premijera je učinjeno od strane onih koji su ga doveli na vlast. Gde se desio kurcšlus, ja to ne znam. Za 50 godina kada se budu otvorile arhive, ali ne naše domaće nego strane arhive, one su mu i došle glave. To se desilo i Slobodanu Miloševiću. Ne pravim apsolutno, pod znacima jednakosti, analogiju, ali se zapitajmo..."


Vesna Rakić Vodinelić, profesor procesnog prava, kaže da je politička pozadina ubistava ostala nerasvetljena jer optužnica nije ništa više ni tražila. Optuženi se terete za zločinačko udruživanje u kojem pojedinci imaju svoju ulogu u konkretnom delu ubistva premijera kaže Vodinelić:

"Optužnicom je traženo da se osude i proglase krivim, bilo kao organizatori zločinačkog udruženja bilo kao podstrekači bilo kao neposredni izvršioci ili pomagači, oni koji se nalaze na optuženičkoj klupi. Dalje od toga se nije išlo. Ta politička pozadina nije istraživana jer nije bila obuhvaćena optužnicom. Kada je dat predlog, punomoćnik štićenih, da se ta pozadina istražuje, tome je delimično već izašla u susret onoliko koliko je dopuštala optužnica. Morate međutim znati i to da u krivičnom postupku važi istražno načelo, dakle načelo utvrđivanja činjenica po službenoj dužnosti, i da je sud bio ovlašćen da ide i mimo onoga što je zahvaćeno optužnicom. Ali, naravno, to bi onda bio veliki rizik za presudu, presuda bi tada verovatno morala da padne. To je ono što ja, kao čovek koji se ne bavi krivičnim pravom, ali se bavim procesnim pravom, mogu da vam kažem."
XS
SM
MD
LG