Dostupni linkovi

HAG


Međunarodni sud pravde, najviša sudska instanca u svetu, doneo je presudu da Srbija nije odgovorna za genocid koji su srpske snage u Bosni počinile u prvoj polovini devedesetih nad Bošnjacima u Srebrenici, ali da je Srbija odgovorna za to što nije sprečila genocid i kaznila osobe optužene da su genocid počinile.
Sud je utvrdio "da je genocid počinjen delom i zahvaljujući podršci" koju su srpske snage u Bosni i Hercegovini dobijale iz Srbije, ali da ne postoji odgovornost tužene države za delo saučesništva u genocidu budući da je ocenjeno da vlasti Srbije nisu znale da će ta pomoć biti iskorišćena za počinjenje genocida.
Sud je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima, da zločini počinjeni van područja Srebrenice ne predstavljaju genocid.
Sud je utvrdio da je Srbija odgovorna za to što nije sprečila odgovorne osobe u Bosni i Hercegovini da počine genocid, odnosno da Srbija nije upotrebila sva sredstva da spreči genocid počinjen u Srebrenici.
Sud je utvrdio i to da Srbija nije učinila sve da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom odnosno da kazni osobe optužene da su počinile genocid čime je Srbija prekršila konvenciju o genocidu.
Sud je takođe utvrdio da u sporu u kojem je Bosna i Hercegovina 20. marta 1993. tužila nekadašnju SR Jugoslaviju za agresiju i genocid Crna Gora nije strana u sporu jer je tuženu državu nasledila Srbija tako da Crna Gora samo deli odgovornost.
Ovo je prvi put da je Međunarodni sud pravde presuđivao o tome da li je neka zemlja odgovorna za genocid počinjen u drugoj.
XS
SM
MD
LG