Dostupni linkovi

MOSKVA


Premijer Kosova Agim CCeku pozdravio je u ccetvratk ulazak
Srbije u NATO program Partnerstvo za mir. On je istakao da je to dobro kako za ovu zemlju tako i region u celini, jer cce podstacci reforme. "Siguran sam da chemo se jednog dana svi nachi u Briselu na sastanku NATO-a ili Partnerstva za mir", dodao je CCeku.
On je kazao na poccetku posete Moskvi da mu je cilj da ohrabri Rusiju da realisticcnije posmatra kosovski sluccaj i da je zamoli da pozove Beograd da bude realisticcniji i dozvoli Srbima na Kosovu da se angazzuju i da grade svoju buduchnost na Kosovu.
Cceku je istakao da je nezavisnost jedino moguche ressenje za Kosovo, i da ono treba da bude jedinstveno.
Rusija se zalazze da ressenje za Kosovo bude univerzalno tako da se mozze primeniti na sliccne nacionalne konflikte ssirom sveta. Zvaniccna Moskva je u visse navrata odlagala posetu Agima Ccekua.
XS
SM
MD
LG