Dostupni linkovi

Ostvarena tri od 13 priroteta Kontakt grupe


Predsedavajući radne grupe za standard vladavine zakona, ministar pravosuđa Kosova, Jonuz Saljihaj je kazao kako je napredak u ovoj oblasti povećao broj standarda koji su ostvareni, onako kako je to zatražila Kontaktg grupa:

"U kratkom roku, samo mesec dana posle prethodnog sastanka, su postignuti konkretni rezultati. Juče je imenovan ditrektor Kosovske antikorupcijske agencije, što je jedan od zahteva Kontakt grupe, zatim je do kraja ispunjen zahtev za formiranje 11 kancelarija za vezu sa sudovima u sredinama gde žive manjine i te kancelarije funkcionišu."

Prema rečima Saljihaja, najveći problem je i dalje otkrivanje nosilaca i organizatora nasilnih nemira iz marta 2004 godine, iako je postignut napredak:

"Postignuti su konkretni rezultati u vezi sa martovskim događajima, u identifikaciji nosilaca martovskih događaja, pošto je značajno povećana saradnja između KPS i UNMIK policije."

Saljihaj ističe kako su u vreme martovskih događaja glavni nosioci zadataka u oblasti bezbednosti bili pripadnici UNMIK policije. On naglašava kako je značajno da je u određenoj meri došlo do paralize funkcionisanja paralelnih srpskih sudova na Kosovu, zahvaljujući pre svega činjenici da je Srbima omogućen pristup kosovskim sudovima kroz kancelarijer za vezu sa sudovima. Saljihaj smatra da je i dalje najveći problem što je u ostvarivanju svih tačaka prioriteta potrebna saradnja nekoliko sektora, ministarstava i UNMIK-a, što zahteva maksimalnu angažovanje i međusobnu saradnju.

Kontakt grupa je na jednom od prethodnih sastanaka utvrdila 13 prioritetnih tačaka, a čije je ostvarivanje rok do otobra ove godine. Te tačke su uglavnom vezane za položaj manjina i vladavinu prava.
XS
SM
MD
LG