Dostupni linkovi

Direktorska prava i odgovornosti


Osnovna funkcija odbora direktora je da odlučuje o opštim smjernicama i strategiji poslovanja koje su izvršni direktori preostali dio menadžmenta dužni da poštuju. Prema riječima Vladimira Savkovića, saradnika na predmetu Privredno pravo na Pravnom fakultetu, ovlašćenje odbora direktora se ipak razlikuje u konkretnim slučajevima, jer su ona regulisana unutrašnjim aktima samog privrednog društva:

„Njegove odluke i krug ovlašćenja regulisane su konkretno statutom, odnosno autonomnim aktima, tako da zavisi od jednog do drugog konkretnog slučaja da njegova ovlašćenja variraju. Međutim, jedan opšti krug ovlašćenja je karakterističan za sve odbore direktora, makar kada su u pitanju akcionarska društva, gdje je odbor direktora obavezan organ upravljanja. To su funkcije upravljanja, odnosno poslovodstva i sve ono što je vezano za te funkcije u konkretnom slučaju“.

Serija afera koje su posljednjih nekoliko dana u centru pažnje crnogorske javnosti, a u koje su umiješani i pojedini rukovodioci više domaćih preduzeća, od kojih su neka oštećena i za višemilionske iznose, ponovo je aktuelizovala pitanje bordova direktora, njihovih nadležnosti, obaveza i odgovornosti. Izjave pojedinih članova odbora direktora da nijesu bili upoznati sa eventualnim postojanjem krivičnih djela u okviru poslovanja kompanija na čijem se čelu nalaze, javnost do sada nije dovodila u pitanje s aspekta istinitosti iskaza, već upitom o svrsishodnosti odbora direktora koji za tu funkciju primaju visoke novčane nadoknade. O krivičnom aspektu advokat Nikola Bulatović:

„To pitanje upravo pogađa u centar, jer oni su u upravnim odborima za velike apanaže. I to ne bilo koji građani. Tamo su bili samo odabrani koje je režim tamo slao za naknadu koja nije bila tako mala i njihovo je pravo da o tome ne znaju ništa. Ali ostaje obaveza, zakonski - da li su oni dužni to da znaju. To je u vezi sa statutom preduzeća. Tu će se naći ima li njihove odgovornosti ili nema. Sad da neke stvari ne prejudiciramo. Ako oni nešto ne znaju, to je njihov problem, a da li su bili dužni da znaju, to je ključno pitanje. Treba primijeniti, po meni, Zakon o privrednim društvima“.

Zakon o privrednim društvima u Crnoj Gori usvojen prije četiri godine prethodno je, prema tadašnjim ocjenama, usaglašen sa zakonima Evropske unije i međunarodnom praksom, uključujući i rješenja koja predviđaju jednostavniji postupak osnivanja i registracije kao i efikasnije upravljanje preduzećima. Između ostalog, umjesto starog naziva - upravni odbor, uveden je novi termin - odbor direktora. Članstvo u odborima direktora je u više navrata do sada bilo u centru pažnje političke i ukupne javnosti u Crnoj Gori, ali s aspekta konflikta interesa, odnosno, učešća državnih funkcionera u njima, za koje se vjeruje da su za ove funkcije zainteresovani isključivo zbog novčanih nadoknada. Sada se postavlja pitanje da li je moguće da izvršni direktor donese odluke kojima nanese veliku štetu preduzeću, a da upravni odbor o tome ne zna ništa.
Vladimir Savković, stručnjak za Privredno pravo:

„Odbor direktora može prenijeti izvjesna ovlašćenja na samog izvršnog direktora i u tom slučaju izvršni direktor autonomno obavlja poslovne transakcije i donosi poslovne odluke u granicama ovlašćenja koja je odbor direktora prenio na njega. U tom slučaju odgovornost leži na samom izvršnom direktoru.
U nekim pravima odbor direktora bi mogao da odgovara za pogrešan izbor, ali mi u tom dijelu nemamo neku sudsku praksu“.

Savković je odgovorio i na pitanje: da li članovi odbora direktora po Zakonu o privrednim društvima snose neke posljedice zbog činjenice da je preduzeću nanijeta velika finansijska i materijalna šteta, a da oni o tome nemaju nikakva saznanja:

„Članovi odbora direktora dužni su da postupaju savjesno, odnosno sa pažnjom dobrog privrednika kada je u pitanju njihovo članstvo u odboru direktora. Tako da, naravno, ukoliko se pokaže da tako nijesu postupali mogli bi da snose izvjesne građansko pravne posljedice i možda i administrativno pravne. Ako se radi u konkretnom slučaju o finansijskim društvima ukoliko se utvrdi da postoji odgovornost član odbora direktora za greške u poslovanju i pravilima društva, odnosno za neke nepravilnosti u poslovanju u upravljanju društvom koje su dovele do materijalne štete po samo društvo to isto društvo ima pravo da tuži, odnosno traži naknadu štete od članova odbora direktora koji su odgovorni za nepravilnosti kojima je nanijeta šteta samom društvu“.
  • 16x9 Image

    Esad Krcić

    Zahvaljujući ranom angažmanu u Radio Beogradu ostaje trajno vezan za radio, kao medij. Član crnogorskog dopisništva RSE je od 2001. Pisao je za CG Ekonomist, a realizovao je i niz radijskih i TV projekata.

XS
SM
MD
LG