Dostupni linkovi

Besplatna pravna pomoć uglavnom izvan institucija


Gordana SANDIC – HADŽIHASANOVIC

Tri ombudsmena Federacije BiH za 10 godina svoga rada ostvarili su kontakt sa skoro milion i tristo hiljada ljudi koji su tražili pomoć u zaštiti svojih prava. Vrata ombudsmena RS-a svake godine pređe više od 20 000 ljudi, koliko potraži pomoć i u Helsinškom komitetu. Prošle godine Udruženju „Vaša prava“, koje pruža besplatnu pravnu pomoć u 16 kancelarija na području BiH, obratilo se skoro 60. 000 građana BiH. Šta je to što ove ljude navodi da potraže pravnu pomoć? Dio odgovora pronalazimo u hodnicima Udruženja „Vaša prava“:

„Neuplaćeni doprinosi, nemate ličnog dohotka, nemate zdravstveno osiguranje, i tako to uglavnom. Ništa se ne rješava, proizvodnju ne pokreću. I sad ne mogu da čekam, hoću sudu da se obratim. Ili za doprinose ili za lični dohodak ne znate, ne znate ni koji vam je status, ni ništa.“

„Obratio sam se za svoja prava zato što sam ratni vojni invalid 50 posto. Ne radim ja, ne radi supruga. Živim od te invalidnine, od 95 maraka u ovakvim uslovima. Izašao je zakon da bih mogao možda ostvariti prava na svoju vojnu penziju. Pa kolika je, tolika je. Jeste da znam da ima ljudi koji nemaju nikakvih primanja, ali eto. Ja sam što se tiče invaliditeta 50 posto, ja lijevom rukom ne mogu, ali bih mogao raditi ovako.“

„Došla da vidim nešto da mi pomognu. Na sudu mi se spor vodi. Ha, ročište po ročište, godina po godina, vještak po vještak, plaćaj – i ovo što imam dadoh, tu porodičnu penziju dižem. I eto tako, ja evo sad došla i ovdi da mi pogledaju ove papire i da mi pomognu ako se mogne ikako. Ne mereš dobiti ništa nigdi sve, nikad nit je bilo nit će biti, Nikad. Kako hoće ko radi. A jedan mi sin pogin’o, jedan u kolicima, jedan ranjavan dvaput. I eto ti sad ne mereš dobiti ništa. Ništa. Nemaš nikaka prava, nikaka.“

„Ja ne mogu da živim od bespravnih graditelja. Pustili ih opštinari. Šta je trebalo? Zahtjev i da platim komisiju da mi okolčaju. Ja sam o’šla u penziju, ranjena u krugu Doma zdravlja na Otoci, nosila sa ceste vodu. 35 godina i 2 mjeseca sam radila, imam 161 marku penzije, treba sad da idem na komisiju da ostvarim status civilne žrtve rata na poslu. Ja tražim svoje. Nisam ništa od države dobila. Ne mogu svoje da dobijem.“

U Udruženju “Vaša prava” Bosne i Hercegovine, nevladinoj organizaciji čija je osnovna djelatnost pružanje besplatne pravne pomoći, svakog mjeseca od početka ove godine hiljade ljudi pokuca na vrata, ističe Una Bejtović – Mehmedović:

„To je jedan trend od 4.000 do 5.000 mjesečno, koji se onda, dakle, može podijeliti na naših 16 kaneclarija. U ovoj skupini korisnika besplatne pravne pomoći, kada je o Udrženju Vaša prava BiH riječ, mogu reći da je najveći broj ugroženog domicilnog stanovništva. Ova kategorija, zapravo, obuhvata pružanje usluga ugroženim starim osobama, osobama sa onesposobljenjem, djeci bez roditeljsakog staranja, samohranim majkama, žrtvama nasilja u porodici.“

Iako Ustav BiH i ostali dokumenti predviđaju pravo na pošteno saslušanje i u građanskim i krivičnim slučajevima i garantuju jednak pristup pravdi bez diskriminacije, Bosna i Hercegovina nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Za sada postoje Kancelarija u Brčko Distriktu i Zavod u Zeničko - dobojskom kantonu, koji pružaju besplatnu pravnu pomoć. Direktorica zeničkog kantonalnog zavoda Džemanina Memagić kaže:

“Postignut je onaj cilj koji se htio ostvariti osnivanjem ovakve instutucije, a to je pružiti pravnu pomoć ljudima koji ne mogu, s obzirom na svoje loše imovinske prilike, da sebi priušte advokate. Traže pravnu pomoć iz svih oblasti prava, a ipak najveće težište je na radno-pravnim odnosima, na pravima iz penzionog osiguranja i stambena problematika.”

Shvatajući da je besplatna pravna pomoć neophodna većini stanovnika u BiH, Ministarstvo pravde je formiralo radnu grupu koja je izradila nacrt zakona. Očekuje se da bi taj zakon mogao biti usvojen do sredine naredne godine. Do tada, građani pomoć traže tamo gdje im ona može biti pružena besplatno:

“Ja nisam imala ni sredstva, a nisam ni znala šta treba da radim, kako treba da radim. Došla sam ovdje. Iz jednog razgovora sve sam saznala. I, eto, odradila sam. Ja ne znam samo koliko bi mi advokat ili neki drugi pravnik uzeo novaca. Stvarno, ko je ovo smislio – svaka mu čast.”
XS
SM
MD
LG