Dostupni linkovi

Prva konferencija ministara pravde u BiH


U Sarajevu će biti održana prva Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Pravosude komisije Brčko distrikta BiH. Zajednička konferencija uspostavljena je kako bi se osiguralo koordirano praćenje provođenja najvažnijih strateških programa i aktivnosti sektora pravde u BiH.

Ovim će i zvanično početi provođenje Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH koju su Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH usvojile ove godine. Na konferenciji će biti razmatrane i aktivnosti koje proizlaze iz Državne strategije za rješavanje predmeta ratnih zločina, preporuka i zaključaka sa sastanaka Strukturiranog dijaloga, pododbora za pravdu, sigurnost i slobode, te aktivnosti koje se provode u sklopu Reformske agende BiH za pristupanje Evropskoj uniji.

Na početku konferencije biće potpisan Sporazuma o tehničkoj saradnji za uspostavu internet stranice udruga i zaklada registriranih na svim razinama u BiH između Federalnog ministarstva pravde i kantonalnih ministarstva. Ovo je veliki iskorak u transparentnosti rada nevladinih organizacija, jer će prvi put svi podaci iz registara različitih razina vlasti biti javno dostupni na jednom mjestu.

XS
SM
MD
LG