Dostupni linkovi

Vlada FBiH traži ocjenu ustavnosti Prijedloga opšteg kolektivnog ugovora


Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je odlučila da Ustavnom sudu Federacije uputi na ocjenu ustavnosti Prijedlog opšteg kolektivnog ugovora koji su usaglasili federalni Sindikat i Udruženje poslodavaca.

Saopštavajući ovu odluku, federalni premijer Fadil Novalić rekao je novinarima da je Vlada analizom Prijedloga opšteg kolektivnog ugovora utvrdila da su socijalno-ekonomski partneri, odnosno Sindikat i Udruženje poslodavaca izašli iz okvira zakonitosti, prije svega Zakona o radu.

"Prijedlog opšteg kolektivnog ugovora nije usklađen sa ciljevima reformske agende koju su potpisali svi i čije je provođenje obaveza svih", istakao je Novalić i dodao da dijelovi predloženog ugovora ugrožavaju provođenje nužnih ekonomskih reformi.

Prema njegovim riječima, povećanje minimalne zarade za 12,6 odsto, što je predviđeno Prijedlogom opšteg kolektivnog ugovora, predstavljalo bi opterećenje za značajan dio privrede, posebno mala i srednja preduzeća.

"Svako povećanje minimalca za više od tri odsto je društveno opasno", upozorio je Novalić, dodavši da predloženi opšti kolektivni ugovor predstavlja opasnost za sve budžete u FBiH.

Federalni premijer dodao je da u određenim članovima predloženi kolektivni ugovor zadire u izvorne nadležnosti FBiH jer dva udruženja građana – Sindikat i Udruženje poslodavaca – određuju visinu minimalca.

Prema Novalićevim riječima, predloženi ugovor rezultiraće negativnim posljedicama po makroekonomska kretanja, a mogao bi uticati i na pad budžetskih i vanbudžetskih prihoda što bi rezultiralo dodatnim opterećenjem na budžet pošto su određena budžetska davanja u vezi sa minimalnom platom.

XS
SM
MD
LG