Dostupni linkovi

EK: Mala pomoć Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj za izbjeglice


Evropska komisija (EK) je danas upozorila da je previše malo zemalja članica Evropske unije odgovorilo na molbe za humanitarnu pomoć i pomoć u opremi za zbrinjavanje izbjeglica, što su od EU zatražile Slovenija, Hrvatska i Srbija.

Takva pomoć je dosad bila vrlo oskudna iako su ove tri zemlje zatražile i EU je aktivirala svoj Mehanizam civilne zaštite za rješavanje izbjegličke krize, navodi se u najnovijem izveštaju Komisije u Briselu.

EK već sa svoje strane šalje takvu pomoć i stručne timove Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji, navodi se u izveštaju "Sučeliti se s izbjegličkom krizom: stanje u provođenju mjera".

Komisija kaže da su Savjet ministara i lidera EU usvojili dva hitna programa za rješavanje izbjegličke, migrantske krize, uključujući prerazmeštaj 160 hiljada već ranije pristiglih izbjeglica u Grčku i Italiju i vraćanje onih migranata koji ne mogu dobiti azil u EU.

U izvještaju se naglašava da je ključno ne samo da se “stabilizuje sadašnja situacija s izbjeglicama već i da se opipljivim mjerama uspostavi pouzdan sistem koji će izdržati probu vremena”.

Takođe se ukazuje na važnost jačanja agencije Frontex za zaštitu spoljnih granica EU i kaže da su pripadnici ove agencije već upućeni u podršku nacionalnim vlastima Grčke, Bugarske, Mađarske i Hrvatske, kao i na granicu između Hrvatske i Srbije.

Evropska komisija ističe da se znatna finansijska pomoć državama pogodjenim izbjegličkom krizom očekuje i od Evropske investicione banke, Razvojne banke Savjeta Evrope, Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

U izvještaju se kaže da je EK već predložila da se iz budžeta EU za 2015. i 2016. izdvoji dodatnih 1,7 milijardi eura, tako da bi ukupno za izbegličku krizu bilo utrošeno 9,2 milijarde eura.

XS
SM
MD
LG