Dostupni linkovi

EU: Balkanske zemlje zajedno da upravljaju tokom izbeglica


Države na takozvanoj balkanskoj izbegličkoj ruti neće više smeti bez dogovora sa susedima da dopremaju izbeglice i migrante na susedne granice, piše u nacrtu deklaracije koji je pripremila Evropska komisija, a čije se usvajanje očekuje u nedelju, na skupu lidera zemalja takozvane "balkanse rute" od Grčke do Nemačke.

Pojedini mediji preneli su informacije o nacrtu takozvanih Junkerovih 16 tačaka, koje bi trebalo da budu sadržane i usvojene u zajedničkoj izjavi lidera zemalja na tzv. Balkanskoj izbegličkoj ruti, na sastanku koji se u nedelju održava u Briselu.

Ogroman priliv izbeglica i migranata na tzv. Balkanskoj ruti, izazov je koji ne mogu da reše države same, već je potreban odlučan, zajednički, prekogranični pristup, baziran na pragmatičnoj saradnji nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti, te jedino tako može da uspe, mišljenja je Evropska komisija koja u nacrtu takozvanih Junkerovih 16 tačaka od šefova država i vlada koji će se okupiti na vanrednom sastanku u nedelju 25.10. u Briselu, traži da susedi rade zajedno, a ne jedni protiv drugih, i da izbeglice tretiraju na human način u skladu sa Ženevskom konvencijom. Takođe traži da migrante koji ne zadovoljavaju uslove za međunarodom zaštitom, prema hitnoj proceduri, vraćaju u zemlju porekla.

Kao posebno neprihvatljiva, ističe se politika puštanja izbegličkih talasa u susedne zemlje, bez dozvole te zemlje. Traži se obavezivanje državnika da se suzdrže od nekontrolisanog puštanja izbeglica u druge zemlje.

Državama na balkanskoj ruti nudi se ekstenzivna pomoć Evropske komisije, UNHCR-a, Fronteksa, i Europske kancelarije za podršku azilu (EASO), kako bi se dogovorene mere što pre implementirale.

Lideri se obvezuju da se sprovođenje dogovorenih mera nadgleda i evaluira na nedeljnoj bazi.

U Junkerovom planu stoji da lideri država moraju da se obavežu da će u roku 24 sata od briselskog sastanka odrediti kontakt osobe u svojim zemljama, koje će raditi na dnevnoj razmeni informacija i koordinaciji, kako bi se uspostavio postepen i kontrolisan priliv ljudi duž zapadnobalkanske rute, kao i detaljne informacije o kapacitetima za prihvat, kako bi se osiguralo njihovo optimalno iskorišćavanje.

Takođe, u roku 24 sata, zemlje bi trebalo da predoče zajednički, hitan popis potreba, u čemu će im asistirati Komisija, koje bi trebalo da se fokusiraju na privremeni smeštaj, kao i podršku u prijemu ljudi.

U nacrtu izjave takođe stoji da se lideri država obavezuju na hitne operativne kontakte s finansijskim insitucijama poput Evropske investicione banke (EIB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Banke Saveta Evrope, koje su spremne da finansijski pomognu sve operacije.

Što se tiče zajedničkog upravljanja migrantskim tokovima, od čelnika na briselskom sastanku očekuje se da s punim kapacitetom registriraju ulaske, koristeći biometrijske podatke. Takva registracija ne zamenjuje obaveznu registraciju u skladu sa zajedničkim evropskim sistemom azila.

XS
SM
MD
LG