Dostupni linkovi

Vanredne sjednice oba doma Parlamenta FBiH


Predstavnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas će vanredno zasjedati zbog, između ostalog, razmatranja po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH uz amandmane Vlade FBiH.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je utvrdila četiri amandmana na predložene izmjene i dopune ovog Zakona, koje se trebaju donijeti s ciljem reorganizacije javne uprave u FBiH odnosno da državna služba bude racionalnija i efikasnija, što je u skladu s Reformskom agendom za period 2015.-2018. godine.

Jednim, od ukupno četiri, amandmana uvedena je odredba koja propisuje da se rukovodeći državni službenici, izuzev savjetnika, u tijelima državne službe zapošljavaju putem javnog konkursa kojeg provodi tijelo državne službe koje ga upošljava s ciljem transparentnosti i zakonitosti procedure njihovog upošljavanja.

Naime, Zakonom se predviđa da rukovodioci samostalnih federalnih upravnih organizacija, rukovodioci federalnih uprava i organizacija i rukovodioci stručnih službi Vlade FBiH više nemaju status državnih službenika.

Oni će, ako se u oba doma Federalnog parlamenta usvoji zakon, biti raspoređeni na odgovarajuća mjesta u okviru organa državne službe.

Pomoćnike u ministarstvima predlagat će ministri, a potvrđivati Vlada, koja će propisati uvjete koje te osobe trebaju zadovoljavati.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi FBiH izvršit će se njegovo usklađivanje sa Zakonom o radu i Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH.

Također,i predložene izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i Zakona o električnoj energiji razmatrat će Predstavnički dom na vanrednoj sjednici, nakon koje je Dom naroda zakazao vanredno zasjedanje, na čijem se dnevnom redu nalazi jedna tačka - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

XS
SM
MD
LG