Dostupni linkovi

FHP: Nekažnjivost za masovne grobnice


Fond za humanitarno pravo (FHP) je povodom 30. avgusta, Međunarodnog dana nestalih osoba, danas podsetio da je Srbija, po nalazima Komiteta UN za prisilne nestanke iz februara 2015. godine, propustila da istraži i kazni odgovorne za masovne grobnice s telima kosovskih Albanaca u Srbiji, kao i da porodicama žrtava obezbedi reparacije.

Fond je naveo da prema nalazima Komiteta institucije Srbije treba da osiguraju da svi slučajevi prisilnih nestanaka budu u potpunosti i nepristrasno istraženi bez odlaganja, a da svi odgovorni - uključujući komandni kadar i civilno rukovodstvo - budu kažnjeni u skladu sa težinom počinjenog zločina.

Fond je dodao da je Komitet pozvao Srbiju da obezbedi adekvatne resurse Tužilaštvu za ratne zločine, otvori vojne i policijske arhive i posebno naglasio potrebu da se pravdi privedu svi odgovorni za transport tela kosovskih Albanaca na tajne lokacije u Srbiji.

Komitet je naglasio obavezu Srbije da zaštiti prava porodica nestalih i preporučio uvođenje sveobuhvatnog i rodno senzitivnog sistema reparacija, kao i pristup medicinskoj i psihološkoj rehabilitaciji svima koji su pretrpeli štetu kao direktnu posledicu prisilnog nestanka, piše u saopštenju.

Fond je u aprilu predstavio Model zakona o pravima civilnih žrtava rata kao polaznu osnovu za dijalog o unapređenju položaja žrtava u Srbiji, uključujući položaj porodica nestalih, a koji ima za cilj da ispravi nedostatke važećeg Zakona u ovoj oblasti.

Po podacima Međunarodnog komiteta crvenog krsta, još se traga za više od 10.000 nestalih tokom i u vezi sa oružanim sukobom na teritoriji bivše Jugoslavije, piše u saopštenju.

XS
SM
MD
LG