Dostupni linkovi

Umro akademik Dušan Bilandžić


Umro je Dušan Bilandžić, hrvatski povjesničar, akademik i političar, rođen 20. srpnja 1924. u Maljkovu, kraj Sinja.

Odlukom Predsjedništva SKJ imenovan 1969. direktorom Centra za društvena istraživanja sa zadaćom okupljanja znanstvenih institucija i pojedinaca iz svih republika na izradi idejnoteorijskih osnova za reformu federacije 1971. i izradu Ustava 1974.

Nakon usvajanja Ustava vraća se ponovno u Zagreb na Fakultet političkih znanosti gdje je izabran za profesora i dekana u dva mandata (1974/75-1978/79).

U međuvremenu je 1968. izabran za člana CKSKH, i ponovno biran na kongresima 1974. i 1978., a 1974. za zastupnika u Saboru SRH u kojem je bio tri mandata (1968-82).

Nakon izlaska iz državno partijske strukture 1982. jače se angažirao u znanstvenom radu.

Od 1991. godine bio je redoviti član HAZU-a.

Na 1. sjednici višestranačkog Sabora izabran za člana državnog predsjedništva SRH (potpredsjednika Republike Hrvatske) od 30. 5. 1990. do 1. 1. 1991.

XS
SM
MD
LG