Dostupni linkovi

Ustavni sud BiH djelimično usvojio apelaciju Gorana Zubca


Ustavni sud BiH je djelimično usvojio apelaciju koju je podnio Goran Zubac, direktor agencije za istrage i zašitu BIH (SIPA) i to u dijelu koji se odnosi na navodno kršenje prava na pretpostavku nevinosti.

Ustavni sud BiH je utvrdio povredu člana Ustava Bosne i Hercegovine i člana Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u postupku utvrđivanja "krivične optužbe“ u vezi s izjavama nekih zvaničnika o njegovoj "krivici“, a koje su kao takve prejudicirale odluku nadležne sudske vlasti.

Ustavni sud BiH, podržavajući praksu Evropskog suda za ljudska prava u vezi s tim pitanjem, smatra da su zvaničnici, prilikom davanja svojih izjava, trebali postupati s posebnim oprezom pri izboru riječi za opisivanje apelantove krivične odgovornosti.

S obzirom na sadržaj njihovih izjava, Ustavni sud smatra da su takve izjave ohrabrile javnost da vjeruje da je apelant kriv i prije nego što je u skladu sa zakonom dokazana njegova krivica, te da je usljed takvih izjava povrijeđeno apelantovo pravo iz člana 6. stav 2. Evropske konvencije.

Direktoru Agencije za istrage i zaštitu Goranu Zupcu sudi se za krivično djelo nesavjesni rad u službi u vezi sa februarskim protestima građana u BIH.

XS
SM
MD
LG