Dostupni linkovi

Mitrovica:Četri oslobađajuće presude za ratne zločine


Veće međunarodnih sudija Osnovnog suda u Mitrovici oslobodilo je četvoricu okrivljenih, Ismeta Hadžu, Šefkija Hisenija, Nedžata Ćubreljija i Suljejmana Seljimija, optužbe za ratne zločine protiv civilnog stanovništva.

Sva četvorica su bili optuženi po više tačaka optužnice, na osnovu člana 142. Krivičnog zakonika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su trenutno predviđeni kao krivična dela u članu 152. Krivičnog zakonika Kosova.

Sudsko vijeće nije moglo da utvrdi da je bez svake razumne sumnje dokazano da se događaji zmeđu sela Vaganica i Likovac nepreciziranog datuma krajem 1998. godine, početkom 1999. godine, mogu pripisati okrivljenima. Stoga, sudsko vijeće ih nije moglo proglasiti krivim za krivična dela za koja su bili optuženi.

Međutim, sudsko vijeće je utvrdilo da postoji razumna sumnja da je okrivljeni Šefki Hiseni izvršio krivično djelo kidnapovanja, iz člana 64. stava 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, zakona koji je bio na snazi u vreme kada je izvršeno krivično delo. Pošto je rok za donošenje osuđujuće presude istekao, on je oslobođen za to krivično delo.

Nakon čitanja presude, doneseno je rješenje o okončanju sudskog pritvora za okrivljene Hadžu, Ćubreljija i Hisenija. Bez obzira na to, okrivljeni Hadža i Seljimi ostaju u sudskom pritvoru u tzv. slučaju Drenica.
XS
SM
MD
LG