Dostupni linkovi

Vlada Kantona Sarajevo poduzet e mjere prateći stanje na terenu


Vlada Kantona Sarajevo održala je sinoć vanrednu sjednicu, povodo, alarmantne situacije na području Kantona Sarajevo izazvane obilnim padavinama i plavljenjem pojedinih područja ovog kantona.

Komandant Štaba civilne zaštite KS Zlatko Petrović i direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Mustafa Kovač informisali su članove Vlade o aktuelnoj situaciji na terenu te o svim informacijama koje je Operativni centar Štaba civilne zaštite prikupio u toku jučerašnjeg dana.

Nadležni subjekti u ugroženim zonama dužni su u narednom periodu poduzeti sve mjere zaštite stanovništva i materijalnih dobara od poplava, a s tim ciljem Štab civilne zaštite KS će nastaviti s koordinacijom komunalnih javnih preduzeća.

Kako bi se zaštitila komunalna infrastruktura i najugroženiji riječni tokovi svoj puni doprinos moraju dati i štabovi civilne zaštite komunalnih javnih preduzeća.

Vlada KS je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS da u saradnji s direktorima škola procijene situaciju, te da u skladu s tim direktori samostalno donesu odluke o daljem odvijanju nastave.

Također, Vlada zahtijeva od JP „Autoceste FBiH“ da utvrdi i evidentira sve kritične tačke hidronivelacije nastale izgradnjom Sarajevske obilaznice kao i da ih u nastavku izgradnje otkloni.

Na osnovu procjene Štaba civilne zaštite KS Vlada će pratiti i poduzimati sve potrebne mjere na zaštiti od poplava a u skladu s aktulenom situacijom i informacijama s terena.
XS
SM
MD
LG