Dostupni linkovi

Srbija: Više od 1.000 tužbi sudija i tužilaca za naknadu štete


Ministarstvu pravde i državne uprave stiglo je oko 1.000 predmeta za obeštećenje, po zahtevima sudija, tužilaca i zamenika javnih tužilaca povodom njihovog nereizbora 2009. godine, a nakon što je protekao zakonom predviđen rok za mirno rešavanja spora pred pravobranilaštvom, saznaje "Dnevnik".

U tom ministarstvu je u toku evidentiranje predmeta i razvrstavanje po zahtevima, jer se neki odnose samo za naknadu materijalne, odnosno nematerijalne štete ili objedinjeno na oba. Upućeni navode da zasad nije precizno utvrđen ukupan broj sudija i tužilaca koji su pokrenuli parnice, jer ima slučajeva da su ljudi podnosili odvojeno tužbe za materijalnu i nematerijalnu štetu .

Od decembra 2009. godine, kada Visoki savet sudstva nije reizabrao 837 dotadašnjih sudija, a Državno veća tužilaca oko 200 tužilaca i njihovih zamenika, nekoliko desetina je vraćeno na posao pošto su im novi sazivi ta dva tela uvažili prigovore, a najviše od druge polovine 2012. godine po presudama Ustavnog suda Srbije, koji je usvojio oko 600 žalbi i poništio odluke o neizboru.

Izvesno je da ima i onih koji nisu podneli nikave tužbe za odštetu. Takođe, izgleda da je manje parnica za nematerijalnu štetu - duševne boli nego po tužbama za materijalnu štetu, koje osim razlike između pune plate i naknada na koje su neizabrani imali pravo od 1. januara 2010, do konačne odluke o njihovim žalbama, sadrže i potraživanja za prinadležnosti koje proističu iz radnog odnosa. Pojedini, koji su (bili) prešli u advokaturu, traže i iznos takse koju su platili za upis.
XS
SM
MD
LG