Dostupni linkovi

Evropski parlament traži izmene predloga budžeta EUEvropski parlament danas je odbacio predlog višegodišnjeg budžeta EU koji su usvojili evropski lideri i zatražio da se izmeni kako bi ga usvojio prilikom glasanja u julu.

Evropski parlament je podržao predviđeni nivo sredstava u budžetu, ali je zatražio fleksibilniji budžet, mogućnost revizije u srednjoročnom periodu i rešavanje pitanja deficita u ovogodišnjem budžetu koji se procenjuje na 17 milijardi evra.

Lideri EU su 8. februara postigli nakon dugih pregovora kompromis o budžetu kojim je predviđeno 960 milijardi evra u preuzetim obavezama članica, uz stvarna plaćanja ili rashode od 908,4 milijardi evra.

"Evropski parlament smatra da ne može da prihvati, osim ako se ne ispune neki suštinski uslovi, ovaj dogovor koji će vezati ruke Uniji na narednih sedam godina", navodi se u rezoluciji.

U rezoluciji se ukazuje na sve veći problem budžetskih isplata zbog čega ne mogu da se pokriju troškovi, što ugrožava programe EU.

Evropski parlament je izrazio "čvrsto protivljenje finansijskom okviru koji bi mogao da dovede do strukturnog deficita" i podsetio da u budžetu EU ne može biti deficita.

Poslanici pozivaju i na uvođenje sistema koji će omogućiti izvorne prihode za budžet EU, koji se sada 80 odsto finansira doprinosima članica, i naglasili da svi troškovi za EU moraju ići kroz budžet.

Kritikujući nedovoljan uvid u postizanje kompromisa među liderima EU, poslanici su istakli da žele da pokrenu pregovore sa Savetom EU kako bi se obezbedilo da Unija dobije moderan budžet koji može da podstakne zapošljavanje i rast.

U slučaju da do početka 2014. godine ne bude postignut dogovor, primenjivaće se dogovoreni nivo bužetskih sredstava za 2013. godinu pošto se uskladi sa inflacijom.
XS
SM
MD
LG